Kada uđete u sobu koja ima Webex Share, pogledajte TV ekran za kalendar.


 
Ako ne vidite TV ekran koji prikazuje kalendar, administracija vaše organizacije nije omogućila tu funkciju.

Ako je gornja traka kalendara plava, to znači da je soba dostupna. Ako je gornja traka kalendara narandžasta, to znači da je soba rezervisana.

Status sobe može da se promeni iz "Dostupno" u "Rezervisano" ako neko zakaže sastanak.

Da biste rezervisali sobu koja ima Webex Share, pogledajte članak Planiranje sastanka sa Cisco Webex Share.