Proverite raspoloživost sobe i raspored soba uz Cisco Webex Share

Konferencijska sala koja je instalirana sa Webex Share uređajem prikazuje kalendar rasporeda sastanaka za taj dan.Kada uđete u sobu koja ima Webex Share, pogledajte TV ekran za kalendar.
  Ako ne vidite TV ekran koji prikazuje kalendar, administracija vaše organizacije nije omogućila funkciju.

Ako je gornja traka kalendara plava, to znači da je soba slobodna. Ako je gornja traka kalendara narandžasta, to znači da je soba rezervisana.

Status sobe može se promijeniti iz „Dostupno” u „Rezervirano” ako netko zakaže sastanak.

Da biste rezervisali sobu koja ima Webex Share, pogledajte Ugovori sastanak sa Cisco Webex Share.Da li je ovaj članak bio koristan?