light_dark_theme_desktop_image

Temu boja možete promijeniti u aplikaciji za stolna računala na web-lokacijama WBS40.10 i novijim verzijama.

1

Tijekom sastanka odaberite izbornik Prikaz.

2

Idite na Teme i odaberite željenu temu. Opcije su Svijetla tema i Tamna tema. Sljedeći put kada koristite aplikaciju Windows za stolna računala, sjetit ćemo se vašeg izbora.


 

Ta postavka ne utječe na temu boje u web-aplikaciji Sastanci ili mobilnoj aplikaciji.

light_dark_theme_desktop_image

Temu boja možete promijeniti u aplikaciji za stolna računala na web-lokacijama WBS40.10 i novijim verzijama.


Ova je značajka dostupna za verzije operacijskog sustava Mac 10.14 ili novije.

1

Tijekom sastanka odaberite izbornik Prikaz.

2

Idite na Teme i odaberite željenu temu. Opcije su Svijetla tema i Tamna tema. Vaš ćemo izbor pamtiti sljedeći put kada koristite aplikaciju Mac za stolna računala.


 

Ta postavka ne utječe na temu boje u web-aplikaciji Sastanci ili mobilnoj aplikaciji.

light_vs_dark_theme_web_image

Temu boja možete promijeniti u web-aplikaciji Sastanci na web-mjestima WBS40.10 i novijim web-mjestima.

1

Tijekom sastanka odaberite more_options_button_imageizbornik Dodatne mogućnosti.

2

U odjeljku Sastanak pomoću preklopa uključite ili isključite tamnu temu. Vaš ćemo izbor pamtiti prilikom sljedećeg korištenja web-aplikacije.


 

Ta postavka ne utječe na temu boja u aplikaciji Sastanci za stolna računala ili mobilnoj aplikaciji.

color_themes_comparison_image

1

Dodirnite profilnu sliku da biste otvorili postavke.

2

Idite na Izgled i u odjeljku Temaodaberite željenu temu. Opcije su Tamna tema i Tamna tema.


 

Ta postavka ne utječe na temu boja u aplikaciji Sastanci za stolna računala, web-aplikaciji ili aplikaciji za Android.

color_themes_comparison_android_image

Ova postavka dostupna je za Android verzije 10 i novije.

1

Otvorite Dodatne postavke > > Moj račun > Općenito .

2

U odjeljku Izgled odaberite željenu temu. Opcije su Svijetle i Tamne.


 

Ta postavka ne utječe na temu boja u aplikaciji Sastanci za stolna računala, web-aplikaciji ili aplikaciji za iOS.