light_dark_theme_desktop_image

Temu boje možete da promenite na aplikaciji za radnu površinu na WBS40.10 i kasnijim lokacijama.

1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz".

2

Idite na teme i izaberite željenu temu. Opcije su "Tema svetlosti" i "Tamnatema". Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili Windows aplikaciju za radnu površinu.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u Veb aplikaciji "Sastanci" ili mobilnoj aplikaciji.

light_dark_theme_desktop_image

Temu boje možete da promenite na aplikaciji za radnu površinu na WBS40.10 i kasnijim lokacijama.


Ova funkcija je dostupna za verzije Operativnog sistema Mac 10.14 ili novije.

1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz".

2

Idite na teme i izaberite željenu temu. Opcije su "Tema svetlosti" i "Tamnatema". Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili Mac desktop aplikaciju.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u Veb aplikaciji "Sastanci" ili mobilnoj aplikaciji.

light_vs_dark_theme_web_image

Temu boje možete da promenite na Veb aplikaciji "Sastanci" na WBS40.10 i kasnijim lokacijama.

1

Tokom sastanka izaberite more_options_button_imagemeni "Više opcija".

2

U odeljku "Sastanak" koristite preklopnik za uključivanje ili isključivanje tamne teme. Setićemo se vašeg izbora kada sledeći put budete koristili veb aplikaciju.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini" ili mobilnoj aplikaciji.

color_themes_comparison_image

1

Dodirnite sliku profila da biste otvorili postavke.

2

Idite na opciju"Izgled" i uokviru "Tema" odaberite željenu temu. Opcije su Tamna tema i Tamnatema.


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", veb aplikaciji ili Android aplikaciji.

color_themes_comparison_android_image

Ova postavka je dostupna za Android verzije 10 i novije.

1

Idite na stranicu > Postavke > Moj nalog > opšte postavke.

2

U okviruIzgled odaberite željenu temu. Opcije su "Svetlo itamno".


 

Ova postavka ne utiče na temu boje u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", veb aplikaciji ili iOS aplikaciji.