light_dark_theme_desktop_image
1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz ".

2

Pristupite opciji "Teme " i izaberite željenu temu. Opcije su svetla tema i tamna tema. Sledeći put kada koristite Windows aplikaciju za radnu površinu, zapamtićemo vaš izbor.


 

Ovo podešavanje ne utiče na temu boja u veb-aplikaciji Ili mobilnoj aplikaciji Meetings.

light_dark_theme_desktop_image

 

Ova funkcija je dostupna za Mac operativni sistem verzije 10.14 ili novije.

1

Tokom sastanka izaberite meni "Prikaz ".

2

Pristupite opciji "Teme " i izaberite željenu temu. Opcije su svetla tema i tamna tema. Sledeći put ćete koristiti Mac aplikaciju za radnu površinu.


 

Ovo podešavanje ne utiče na temu boja u veb-aplikaciji Ili mobilnoj aplikaciji Meetings.

light_vs_dark_theme_web_image
1

Tokom sastanka izaberitemore_options_button_imageMeni sa više opcija.

2

U odeljku "Sastanak" koristite preklopnik da biste uključili ili isključili temu Tamno. Zapamtićemo vaš izbor sledeći put kada koristite veb-aplikaciju.


 

Ovo podešavanje ne utiče na temu boja u aplikaciji za radnu površinu ili mobilnoj aplikaciji Meetings.

color_themes_comparison_image
1

Dodirnite sliku profila da biste otvorili podešavanja.

2

Idite na " Izgled " i "U okviru teme" izaberite željenu temu. Opcije su Tamna tema i tamna tema.


 

Ovo podešavanje ne utiče na temu boja u aplikaciji Meetings za radnu površinu, veb-aplikaciji ili Android aplikaciji.

color_themes_comparison_android_image

Ovo podešavanje je dostupno za Android verzije 10 i novije.

1

Idite na više > podešavanja > "Moj > opšte".

2

U okviru stavke "Izgled" izaberite željenu temu. Opcije su Svetlo i Tamno.


 

Ovo podešavanje ne utiče na temu boja u aplikaciji Meetings za radnu površinu, veb-aplikaciji ili iOS aplikaciji.