light_dark_theme_desktop_image

Motyw kolorystyczny można zmienić w aplikacji komputerowej w witrynach WBS40.10 i nowszych.

1

Podczas spotkania wybierz menu Widok.

2

Przejdź do Sekcji Motywy i wybierz preferowany motyw. Dostępne opcje to Jasny motyw i Ciemny motyw. Zapamiętamy Twój wybór przy następnym użyciu aplikacji klasycznej Windows.


 

To ustawienie nie ma wpływu na motyw kolorystyczny w aplikacji internetowej Spotkania ani aplikacji mobilnej.

light_dark_theme_desktop_image

Motyw kolorystyczny można zmienić w aplikacji komputerowej w witrynach WBS40.10 i nowszych.


Ta funkcja jest dostępna dla systemu operacyjnego Mac w wersji 10.14 lub nowszej.

1

Podczas spotkania wybierz menu Widok.

2

Przejdź do Sekcji Motywy i wybierz preferowany motyw. Dostępne opcje to Jasny motyw i Ciemny motyw. Zapamiętamy Twój wybór przy następnym użyciu aplikacji komputerowej na Maca.


 

To ustawienie nie ma wpływu na motyw kolorystyczny w aplikacji internetowej Spotkania ani aplikacji mobilnej.

light_vs_dark_theme_web_image

Motyw kolorystyczny można zmienić w aplikacji internetowej Spotkania w witrynach WBS40.10 i nowszych.

1

Podczas spotkania wybierz more_options_button_imagemenu Więcej opcji.

2

W sekcji Spotkanie użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć ciemny motyw. Zapamiętamy Twój wybór przy następnym użyciu aplikacji internetowej.


 

To ustawienie nie ma wpływu na motyw kolorystyczny w aplikacji komputerowej Spotkania ani aplikacji mobilnej.

color_themes_comparison_image

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, aby otworzyć Ustawienia.

2

Przejdź do pozycji Wygląd i w obszarze Motyw wybierzpreferowany motyw. Dostępne opcje to Ciemny motyw i Ciemny motyw.


 

To ustawienie nie ma wpływu na motyw kolorystyczny w aplikacji klasycznej Spotkania, aplikacji internetowej lub aplikacji na Androida.

color_themes_comparison_android_image

To ustawienie jest dostępne dla systemu Android w wersji 10 lub nowszej.

1

Przejdź do sekcji Więcej > ustawienia > Moje konto > Ogólne .

2

W obszarze Wyglądwybierz preferowany motyw. Dostępne opcje to Jasny i Ciemny.


 

To ustawienie nie ma wpływu na motyw kolorystyczny w aplikacji klasycznej Spotkania, aplikacji internetowej ani aplikacji dla systemu iOS.