Aplikacija za sastanak povlači slike profila iz webex korisničkih profila. Ako korisnik nema račun ili nije prenio profilnu sliku, aplikacija za sastanak koristi generičku profilnu sliku. Možete onemogućiti jedinstvene slike profila za Webex sastanke.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, prozoru idite na Usluge.

2

U odjeljku Sastanak odaberite Web-mjesta, odaberite web-mjesto, a zatim Konfiguriranje web-mjesta.

3

U odjeljku Uobičajene postavkeodaberite Mogućnosti web- mjesta.

4

Poništite okvir Prikaži korisničke avatare u klijentu sastanka (Sastanci).

Generičke slike profila koje se sastoje od prvih slova imena i prezimena sudionika pojavljuju se za sve sudionike. Odabir boje za svaku profilnu sliku je slučajan.