Aplikacija za sastanak povlači slike profila iz Webex korisničkih profila. Ako korisnik nema nalog ili nije otpremio sliku profila, aplikacija za sastanak koristi generičku sliku profila. Možete da onemogućite jedinstvene slike profila za Webex sastanke.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com, idite na lokaciju "Usluge".

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Opozovite izbor Prikaži korisničke avatare u klijentu sastanka (sastanci).

Generičke slike profila koje se sastoje od prvih slova imena i prezimena učesnika pojavljuju se za sve učesnike. Izbor boja za svaku sliku profila je nasumičan.