Aplikacija za sastanak vuče slike profila iz korisničkih profila usluge Webex. Ako korisnik nema nalog ili nije otpremio sliku profila, aplikacija za sastanak koristi generičku sliku profila. Možete da onemogućite jedinstvene slike profila za Webex Meetings.

1

Iz prikaza klijenta pristupite https://admin.webex.com, opciji "Usluge".

2

U okviru sastanka izaberite lokacije , odaberite svoju lokaciju, a zatim izaberite "Konfiguriši lokaciju" .

3

U okviru uobičajenih podešavanja izaberite opcije lokacije .

4

Poništite izbor avatara korisnika u klijentu za sastanke (Meetings).

Generičke slike profila koje se sastoje od prvih slova imena i prezimena učesnika pojavljuju se za sve učesnike. Izbor boje za svaku sliku profila je nasumičan.