Møteprogrammet henter profilbilder fra Webex-brukerprofiler. Hvis brukeren ikke har en konto eller ikke har lastet opp et profilbilde, bruker møteprogrammet et generisk profilbilde. Du kan deaktivere unike profilbilder for Webex Meetings.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Fjern merkingen for Vis bruker-avatarer i møteklienten (Meetings).

Generiske profilbilder som består av de første bokstavene i deltakerens for- og etternavn, vises for alle deltakerne. Fargevalget for hvert profilbilde er tilfeldig.