Møteprogrammet henter profilbilder fra Webex-brukerprofiler. Hvis brukeren ikke har en konto eller ikke har lastet opp et profilbilde, bruker møteprogrammet et generisk profilbilde. Du kan deaktivere unike profilbilder for Webex Meetings.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester .

2

Under Møte , velger du Nettsteder , velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted .

3

Under Fellesinnstillinger , velger du Alternativer for nettsted .

4

Fjern merket Vise brukeravatarer i møteklienten (Meetings) .

Generiske profilbilder som består av de første bokstavene i deltakerens for- og etternavn, vises for alle deltakerne. Fargevalget for hvert profilbilde er tilfeldig.