Aplikacja do obsługi spotkań pobiera zdjęcia profilowe z profili użytkowników Webex. Jeśli użytkownik nie ma konta lub nie przesłał zdjęcia profilowego, aplikacja do spotkania używa ogólnego zdjęcia profilowego. Możesz wyłączyć unikalne zdjęcia profilowe dla Webex Meetings.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl awatary użytkowników w kliencie spotkania (Spotkania).

Ogólne zdjęcia profilowe, które składają się z pierwszych liter imienia i nazwiska uczestnika, pojawiają się dla wszystkich uczestników. Wybór koloru dla każdego zdjęcia profilowego jest losowy.