Aplikácia schôdze stiahne profilové obrázky z Webex užívateľské profily. Ak používateľ nemá účet alebo neodovzdal profilový obrázok, aplikácia na schôdzu použije všeobecný profilový obrázok. Jedinečné profilové obrázky môžete zakázať Webex stretnutia.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby .

2

Pod Stretnutie , vyberte Stránky , vyberte svoju lokalitu a potom vyberte Konfigurovať stránku .

3

Pod Spoločné nastavenia , vyberte Možnosti lokality .

4

Zrušte začiarknutie Zobraziť avatarov používateľov v klientovi schôdze (Stretnutia) .

Všetkým účastníkom sa zobrazia všeobecné profilové obrázky, ktoré sa skladajú z prvých písmen mena a priezviska účastníka. Výber farieb pre každý profilový obrázok je náhodný.