Mötesprogrammet hämtar profilbilder från WebEx användarprofiler. Om användaren inte har ett konto eller inte har laddat upp en profilbild kommer mötesprogrammet att använda en allmän profilbild. Du kan inaktivera unika profilbilder för Webex Meetings.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.http://admin.webex.com

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Avmarkera Visa användaravatarer i mötesklienten (Meetings).

Allmänna profilbilder som består av första bokstaven från deltagaren förnamnet och efternamn och visas för alla deltagare. Färgvalet för varje profilbild är slumpmässigt.