Wat zijn de regels voor het selecteren van CCA-SP-bruggen en -clusters?

Wat zijn de regels voor het selecteren van CCA-SP-bruggen en -clusters?

Hoe geeft een partner de brug en het cluster op bij het voorbereiden van een aanvraag voor telefonie?

Met wie moet een partner contact opnemen als deze hulp nodig heeft bij het selecteren van een brug of cluster?

Regels voor het selecteren van CCA-SP-bruggen en -clusters
 
De CCA-SP-Portal vereist een partner voor het opgeven van de brug en het cluster bij het voorbereiden van een aanvraag voor een telefoniedomein. Dit document biedt uitleg over deze specificatie. Dit omvat de volgende gedeelten:

 • Definities
 • Clusterselectie
 • Brugselectie
 • Waar kunt u terecht voor hulp
 
Definities
 
De volgende begrippen zijn nuttig voor het doorgronden van de uitleg over het selecteren van een CCA-SP-brug of -cluster.
 • Webex-site/URL: een Webex-sitenaam ('xxx.webex.com') is een unieke URL, waarop klantwerknemers vergaderingen kunnen hosten en ze deelnemers kunnen laten deelnemen.  Elke site kan unieke configuraties hebben, zoals: de versie, machtigingen, een hostlijst, paginabranding en telefonieconfiguratie.
 • Webex-cluster: een cluster is een groep servers binnen een pool die over verschillende datacenters dezelfde primaire en secundaire locatie hebben. Clusters zijn specifiek voor geografische regio's. Elke Webex-site is gekoppeld aan een specifiek cluster.
 • Webex-audiobrug: een groep apparaten die is opgezet om audiogesprekken voor Webex-vergaderingen te hosten. Bruggen kunnen unieke configuraties hebben, inclusief meerdere tenants en inbel- en terugbelparameters.  In CCA-SP worden een primaire brug en een back-up aangeduid als een set. Een partner maakt verbinding met een set via een peering-circuit. De volgende beperkingen zijn van toepassing:
  • Bruggen zijn specifiek voor een bepaalde regio.
  • Een partner moet worden gecertificeerd voor elke brug. Wanneer de capaciteit op een bestaande brug is opgebruikt, moet de partner worden gecertificeerd voor een andere brug.
  • Elk peering-circuit moet worden gekoppeld via een uniek routeringsprofiel.
 • Webex-telefoniedomein: telefoniedomeinen definiëren een set telefoonnummers die zijn gekoppeld aan een specifiek Webex-cluster en een specifieke audiobrug. Elke Webex-site moet worden toegewezen aan een telefoniedomein. Een telefoniedomein kan worden gedeeld tussen sites, zolang alle sites zich in hetzelfde Webex-cluster bevinden. Hoewel een telefoniedomein beperkt is tot één cluster, kan een nummerset worden 'hergebruikt'. Dat wil zeggen dat twee of meer TD's identieke nummersets kunnen hebben, maar elke TD een unieke naam moet hebben en moet worden gehost door een afzonderlijke cluster. Houd er rekening mee dat nummersets zich niet verder dan bruggen kunnen uitstrekken.
 • CME (Common Media Edge) (CME): CME is een nieuwe architectuur waarbij SIP-signalering niet is gekoppeld aan een enkele brugset. Nadat een partner is gemigreerd naar CME, is het niet meer nodig is om de brug op te geven in een aanvraag voor een telefoniedomein.  
 
Clusterselectie
 
Over het algemeen moet een cluster zich in dezelfde regio bevinden als een klant. Dit minimaliseert latentie op de verbinding. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een partner nog niet is gecertificeerd in de regio van de klant, moet er vervolgens een cluster worden gekozen dat zich zo dicht mogelijk in de buurt van de regio van de klant bevindt. In de praktijk betekent dit dat een cluster in het oosten van de Verenigde Staten moet worden gebruikt voor EMEAR-klanten en dat een cluster in het westen van de Verenigde Staten moet worden gebruikt voor APJC-klanten.
 
Als een partner binnen een regio al een telefoniedomein heeft ingericht op een cluster, kan de partner er gewoon voor kiezen om nieuw exemplaar toe te voegen aan hetzelfde cluster. Zie voor hulp bij het bepalen van het cluster: WBX63978 - Hoe kan ik bepalen op welk cluster mijn site zich bevindt?
 
Als dat niet mogelijk is, kan de partner de volgende standaard clustertoewijzing hanteren. In deze toewijzing verwijst 'Enterprise' naar klanten die alle Webex-services hebben aangeschaft ( Webex Meetings, Webex Training, Webex Events en Webex Support). 'Corporate' verwijst naar alle andere klanten:
 • EMEA Enterprise: cluster W
 • EMEA Corporate: cluster AI
 • APJ Corporate/Enterprise: cluster AS
 • EC-klanten in de Verenigde Staten: cluster E
 • Corporate in het westen van de Verenigde Staten: cluster S
 • Corporate in het oosten van de Verenigde Staten: cluster AA
 • Enterprise in het westen van de Verenigde Staten: IE-cluster
 • Enterprise in het oosten van de Verenigde Staten: cluster AB

Brugselectie
 
Zoals hierboven vermeld, is het, wanneer een partner is gemigreerd naar CME, niet nodig om een brug op te geven in een TD-aanvraag.

De meeste partners zijn gecertificeerd voor maximaal één bridge per regio. In deze gevallen kan, als de regio van de klant regio eenmaal bekend is, de brug vooraf worden bepaald. Als een TD-aanvraagteam van een partner niet zeker is van de bridge-id, moet het netwerkteam van de partner worden gevraagd naar ondersteuning van CCA-SP.
 
In enkele gevallen is een partner gecertificeerd voor meerdere bruggen in een regio en beschikt deze over capaciteit via meer dan één set. Als er meer dan één brug beschikbaar is, bepaalt het gewenste setnummer de brug die moet worden gebruikt, aangezien nummers niet kunnen worden gedeeld over bruggen. Als een geheel nieuwe set nummers wordt gebruikt, moet de partner de brug met de grootste resterende capaciteit selecteren, zodat het maximale aantal nieuwe klanten kan worden bediend via de ingestelde nieuwe set nummers.

Waar kunt u terecht voor hulp

Als een partner verdere hulp nodig heeft bij het selecteren van een brug of cluster, kan deze contact opnemen met Cisco via de gegevens (telefoniedomein) die u hebt ontvangen bij uw toetreding tot het Cisco-team:
 • Voorbeeld: cca_<partner_naam>_td_provisioning@cisco.com

Vond u dit artikel nuttig?