Als uw netwerkinfrastructuur Power over Ethernet (PoE) biedt, hebt u geen PoE-injector nodig. U kunt de aanraakcontroller rechtstreeks aansluiten op een muurcontactdoos (Ethernet-switch) met een Ethernet-kabel die geschikt is voor PoE. Voor de veiligheid moet de PoE-bron zich in hetzelfde gebouw bevinden als de aanraakcontroller. De Ethernet-kabel voor PoE mag maximaal 100 meter lang zijn.

Om een ruimteapparaat of een board in de lijst met beschikbare apparaten op de aanraakcontroller te laten verschijnen:

  • Het ruimteapparaat of het board en de aanraakcontroller moeten zich op hetzelfde subnet bevinden.

  • Het ruimteapparaat of het board moeten in de afgelopen 10 minuten opnieuw zijn opgestart. Als het apparaat niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u proberen het opnieuw op te starten.


  • U kunt een aanraakcontroller alleen via het netwerk met een Webex Board verbinden.

  • Touch 10 wordt ondersteund voor: MX series, SX series, kamer Series, Webex boards.

  • Room Navigator wordt ondersteund op: Room Series, bord 55S, bord 70S, bord 85S.

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst. Schuif omlaag in het deelvenster voor apparaatinformatie en klik op Webportal openen.


 
Als uw apparaat niet is geregistreerd of als het is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, kunt u stap 1 en 2 overslaan.
2

Ga op de lokale webinterface naar Beveiliging > Gebruikers. Klik op Nieuwe gebruiker toevoegen om een nieuwe gebruiker aan te maken om verbinding te maken met de aanraakcontroller. U moet hiervoor over de adminrol beschikken.

3

Sluit de aanraakcontroller en het ruimteapparaat of Webex Board aan op netwerkcontactdozen of op een netwerkswitch, zoals beschreven in de Installatiehandleiding voor de aanraakcontroller.

4

Volg de instructies op het scherm van de aanraakcontroller. Wanneer het scherm "Een ruimteapparaat selecteren" verschijnt, wordt er een lijst met beschikbare apparaten weergegeven. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Als het apparaat niet in de lijst worden weergegeven, voert u het IP-adres in het invoerveld in. Tik op Verbinden.

Als uw aanraakcontroller een software-upgrade nodig heeft, wordt de nieuwe software automatisch gedownload van het Room-apparaat of Board en op de aanraakcontroller geïnstalleerd. aanraakcontroller start opnieuw op na de upgrade.

5

Meld u aan met de gebruikersnaam en de wachtwoordzin die u hebt aangemaakt om de verbinding te starten.

Als uw apparaat niet is geregistreerd, gebruikt u de standaardgebruikersnaam admin zonder wachtwoordzin. Tik op Aanmelden en ga verder met de eerste installatie.

6

Als u een tijdelijke gebruiker hebt aangemaakt om verbinding te maken met de aanraakcontroller, gaat u terug naar de lokale webinterface en verwijdert u de gebruiker.