Följande styr styrenheter kan anslutas till Webex video enheter:

  • Rums navigering-stöds på kort-och rums enheter.

  • Touch 10 stöds på plan-, rums-, MX-och SX-enheter.

Ansluta direkt

Du kan ansluta touch-enheten direkt till en port på många video enheter. Kontrol lera om det finns stöd för din enhet i installations guiden för enheten.

När du är uppkopplad kommer din touch Controller att kontrol lera om en program uppgradering är nödvändig. Om så är fallet hämtas den nya program varan från video enheten och installeras på Touch Controller. Touch Controller startas om efter uppgraderingen.

Du kan sedan slutföra inställningen genom att följa instruktionerna på styr uttrycks enheten.

Ansluta via nätverket

Det kan vara nödvändigt att ansluta touch-styrenheten till en video enhet via nätverket när direkt anslutning inte är möjlig eller när Ethernet-kabeln inte är tillräckligt lång för att nå video enheten.


Touch Controller är inkopplad över Ethernet. Om din nätverks infrastruktur ger Power over Ethernet (PoE) behöver du inte någon midspan-PoE-matare. Du kan ansluta touch-styrenheten direkt till en vägguttags-eller Ethernet-växel med en PoE Ethernet-kabel. Av säkerhets skäl måste PoE källan finnas i samma byggnad som styr uttrycks regulatorn.

1

Anslut touch-styrenheten till en nätverks uttags-eller nätverks växel på samma delnät som video enheten.

2

Välj den video enhet som du vill ansluta till när skärmen "Välj en enhet" visas på Touch Controller.

Om du inte hittar video enheten i listan anger du video enhetens IP-adress i inmatnings fältet och trycker på anslut.


 

För en video enhet som ska visas i listan över tillgängliga enheter:

  • Video enheten och touch Controller måste finnas i samma delnät.

  • Video enheten måste ha startats om under de senaste 10 minuterna.

När du är ansluten kommer touch Controller att kontrol lera om en program uppgradering behövs. Om så är fallet hämtas nya program från video enheten och installeras på touch-enheten automatiskt. Touch Controller startas om efter uppgraderingen.

3

När skärmen "länk till enhet" visas väljer du hur du vill länka.

Välj bland dessa alternativ:

  • Användar namn/lösen fras

  • PIN ihopparning – detta är tillgängligt för video enheter som kör rum 10,8 och senare. Be administratören om en PIN eller skapa PIN själv, enligt beskrivningen under "skapa PIN".

4

Ange användarens inloggnings uppgifter eller PIN och tryck på nästa.


 
Om du anger fel PIN tre gånger i rad måste du begära en ny PIN.

Generera en PIN i kontroll navet

Skapa en PIN som ska användas vid koppling av en touch controller till en video enhet via nätverket.


PIN ihopparning är tillgänglig för video enheter som kör rum 10,8 och senare.

1

Gå till arbets platser och välj arbets ytan med video enheten som du ansluter touch Controller till.

2

På enhets kortet klickar du på para in enhet.


 

knappen par het visas bara på arbets platser som innehåller minst en video enhet som stöder PIN ihopparning.

3

Välj hur du vill kommunicera med PIN.

  • Visa PIN på kontroll navet (gäller i 24 timmar).

  • Visa PIN på video enhetens huvud skärm (synlig i 1 timme).

4

Klicka på para på enhet.

  • PIN kommer att visas.

  • Video enheten gör att valfri touch Controller i nätverket kan ansluta om den har rätt PIN. När den första touch-styrenheten har anslutits måste en ny PIN skapas för att koppla ett ytterligare en.


 

Efter tre fel försök att ange PIN måste en ny PIN skapas.

Fel sökning av en touch Controller ansluten via nätverket

Video enheten har en ny IP adress

Om video enheten får en ny IP adress kan en touch-styrenhet som är ansluten via nätverket bryta anslutningen. Om detta händer ska du se ett meddelande om en saknad touch Controller på skärmen. Om du vill återansluta anger du den nya IP adressen på touch controller.