Voorkomen dat personen bestanden in uw ruimten delen

Met Pro Pack voor Control Hub kunt u voorkomen dat personen bestanden delen in de ruimten van uw organisatie:
1

Meld u aan bij Control Hub ophttps://admin.webex.com en ga naar Services > Berichten .

2

Scroll naar Samenwerkingsbeperkingen en dan:

 • Bestandsvoorbeeld blokkeren en downloaden voor :

  Interne gebruikers in ruimten die extern eigendom zijn (zowel groeps- als privéchats) —Vink het selectievakje aan als u wilt voorkomen dat interne gebruikers een voorbeeld weergeven of bestanden downloaden in ruimten die extern eigendom zijn.

  Externe gebruikers in ruimten die intern eigendom zijn —Vink het vakje aan als u wilt voorkomen dat personen van buiten uw organisatie een voorbeeld van bestanden bekijken of bestanden downloaden uit ruimten waarvan u de eigenaar bent. De standaardinstelling is dat externe gebruikers bestanden kunnen downloaden of bekijken.

  Deze beperking is niet van toepassing in één-op-één-ruimten met externe gebruikers.

  Alle gebruikers op deze clienttypen —Vink het vakje aan en kies welke clienttypen bestanden kunnen bekijken en downloaden. De standaardinstelling is geen beperkingen.

 • bestand uploaden blokkeren voor :

  Interne gebruikers in ruimten die extern eigendom zijn (zowel groeps- als privéchats) —Vink het vakje aan als u wilt voorkomen dat interne gebruikers bestanden uploaden in ruimten die extern eigendom zijn.

  Externe gebruikers in ruimten die intern eigendom zijn —Vink het vakje aan als u wilt voorkomen dat personen van buiten uw organisatie bestanden uploaden naar ruimten waarvan u de eigenaar bent. De standaard is dat externe gebruikers bestanden kunnen uploaden.

  Deze beperking is niet van toepassing in één-op-één-ruimten met externe gebruikers.

  Alle gebruikers op deze clienttypen —Vink het vakje aan en kies welke clienttypen bestanden kunnen uploaden. De standaardinstelling is geen beperkingen.

 • Voorvertoning, downloaden en uploaden van bestanden toestaan voor whiteboards en aantekeningen —Schakel dit uit als u uw beperkingen wilt toepassen op whiteboards en aantekeningen. Deze kunnen standaard worden gedeeld.


 
Voor informatie over hoe u kunt achterhalen wie de eigenaar van de ruimte is, raadpleegt u Ruimtebeleid voor Webex -app .

Bestandsdeling beperken op bestand delen

Voordat u begint

Deze besturingselementen vereisen: Pro Pack voor Control Hub .

1

Meld u aan bij Control Hub ophttps://admin.webex.com en open de Services > Berichten pagina.

2

Zoeken Beperking bestandstype en controleer Uploaden en downloaden toestaan voor specifieke bestandstypen .

(Als u dit vakje uitschakelt, kunnen gebruikers alle bestandstypen delen in ruimten.)
3

Voer een door komma's gescheiden lijst met bestandsextensies in en klik vervolgens op Toestaan .

Voer bijvoorbeeld . in jpg,txt,png,doc en klik op Toestaan . U ziet dat deze bestandstypen zijn toegevoegd aan de lijst met toegestane bestanden die onder het tekstveld wordt weergegeven. Gebruikers kunnen geen bestanden delen met extensies die niet op de toegestane lijst staan. U kunt ook Alles wissen als u de toegestane lijst moet wijzigen.


 
Ondersteunde bestandstypen zijn onder meer: .doc, .docx, .csv, .key, .ppt, .pptx, .gif, .jpeg, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .mp3, .mp4, .mov, .mpg en . wmv. Mappen en .tif-bestanden worden momenteel niet ondersteund.

Voorkomen dat groepen in uw organisatie bestanden delen

Met Pro Pack voor Control Hub kunt u voorkomen dat personen in specifieke Active Directory -groepen bestanden delen.

Voordat u begint

U moet uw Active Directory groepen synchroniseren.

1

Meld u aan bij Control Hub ophttps://admin.webex.com en ga naar Gebruikers > Groepen .

2

Selecteer een groep in de lijst.

Hiermee worden de instellingen van de groep geopend.
3

Configureer het beleid voor het bestand delen van deze groep:

 • Voorvertoning en downloaden van bestanden blokkeren op deze clienttypen —Gebruik de vervolgkeuzelijst om te kiezen welke clienttypen een voorbeeld kunnen weergeven en bestanden kunnen downloaden. De standaardinstelling is geen beperkingen.

 • bestand uploaden blokkeren voor deze clienttypen —Gebruik de vervolgkeuzelijst om te kiezen welke clienttypen bestanden kunnen uploaden. De standaardinstelling is geen beperkingen.

 • Voorvertoning, downloaden en uploaden van bestanden toestaan voor whiteboards en aantekeningen —Schakel dit in als u wilt dat uw beperkingen ook van toepassing zijn op whiteboards en aantekeningen. Dit is standaard ingeschakeld.

Als een gebruiker lid is van meerdere groepen en een van deze instellingen voor samenwerkingsbeperkingen is geselecteerd in een of meer groepen, is die beperking van toepassing op de gebruiker.

Voorkomen dat personen bestanden delen buiten uw bedrijfsnetwerk

Met Pro Pack voor Control Hub kunt u de IP -bereiken voor het netwerk van uw organisatie opnemen en ervoor zorgen dat personen geen bestanden kunnen delen in de Webex app wanneer personen zich niet in het bedrijfsnetwerk bevinden.

1

Meld u aan bij Control Hub ophttps://admin.webex.com en ga naar Organisatie-instellingen .

2

Scroll naar Netwerklocatie > Uw netwerk definiëren en voer uw IP -bereiken of -adressen in. Gebruik komma's om meerdere bereiken te scheiden.

U kunt hier uw vertrouwde netwerk(en) definiëren. Het helpt gegevensverlies te voorkomen en versterkt het beveiligings- en nalevingsbeleid van uw organisatie.


 

U moet ervoor zorgen dat u uw externe IP -internetbereiken of -adressen invoert die u wilt toestaan voor het delen van bestand delen.

3

Ga naar Services > Berichten > Samenwerkingsbeperkingen .

4

Inschakelen Extern bestand delen beperken .

Deze instelling blokkeert het delen van bestand delen buiten uw vertrouwde netwerk, dat u hebt gemaakt in Uw netwerk definiëren .

U kunt ook vergaderingsopnamen downloaden via API's, alleen via uw vertrouwde netwerk(en). Neem contact op met Cisco Support om deze functie in te schakelen.

Beperkingen op basis van het IP -bereik of het adres zijn alleen van toepassing op het bestand uploaden, bekijken en downloaden van bestanden en op whiteboards en aantekeningen.

Beperking op basis van IP -bereik of adres is niet van toepassing op het delen van geanimeerde GIF's en voorbeelden voor gedeelde koppelingen.

Voorkomen dat personen in uw organisatie grote bestanden uploaden

Met Pro Pack voor Control Hub kunt u een limiet instellen voor de maximale bestandsgrootte die gebruikers kunnen uploaden naar uw Webex ruimten. Met deze functie kunt u voldoen aan het beleid voor het bestand delen van uw organisatie.

1

Meld u aan bij Control Hub ophttps://admin.webex.com en ga naar Services > Berichten .

2

Scroll om de . te vinden Samenwerkingsbeperkingen

3

Voer een waarde in (in MB) voor uw Beperking bestandsuploadgrootte en sla uw wijzigingen op.

2048 MB (2 GB) is de maximaal mogelijke bestandsgrootte en is ook de standaard uploadlimiet. U kunt deze verkleinen tot een waarde in het bereik van 1 tot 2048 MB.

Uw gebruikers, en ook gasten in de ruimten van uw organisatie, kunnen geen bestanden uploaden die groter zijn dan deze waarde.