Hindra personer från att dela filer i dina utrymmen

Med Pro Pack för Control Hub kan du förhindra personer från att dela filer i din organisations utrymmen:
1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com och gå till Tjänster > Meddelanden .

2

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och sedan:

 • Blockera förhandsgranskning och hämtning av filer för :

  Interna användare i externt ägda utrymmen (både grupp- och direktmeddelande) – Markera rutan om du vill hindra interna användare från att förhandsgranska eller hämta filer i externt ägda utrymmen.

  Externa användare i internt ägda utrymmen – Markera rutan om du vill förhindra att personer utanför organisationen förhandsgranskar eller hämtar filer från utrymmen som du äger. Standard är att externa användare kan hämta eller förhandsgranska filer.

  Den här begränsningen gäller inte i privata utrymmen med externa användare.

  Alla användare på dessa klienttyper – Markera rutan och välj sedan vilka klienttyper som kan förhandsgranska och hämta filer. Standard är inga begränsningar.

 • Blockera filöverföring för :

  Interna användare i externt ägda utrymmen (både grupp- och direktmeddelande) – Markera rutan om du vill förhindra att interna användare laddar upp filer i externt ägda utrymmen.

  Externa användare i internt ägda utrymmen – Markera rutan om du vill förhindra att personer utanför din organisation överför filer till utrymmen som du äger. Standard är att externa användare kan ladda upp filer.

  Den här begränsningen gäller inte i privata utrymmen med externa användare.

  Alla användare på dessa klienttyper – Markera rutan och välj sedan vilka klienttyper som kan överföra filer. Standard är inga begränsningar.

 • Tillåt förhandsgranskning, hämtning och överföring av filer för whiteboardtavlor och kommentarer – Inaktivera detta om du vill tillämpa dina begränsningar på whiteboardtavlor och kommentarer. Dessa kan delas som standard.


 
Information om hur du tar reda på vem som äger utrymmet finns i Utrymmespolicy för Webex-appar .

Begränsa fildelning efter filtyp

Innan du börjar

Dessa kontroller kräver Pro-paket för Control Hub .

1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com och öppna Tjänster > Meddelanden sida.

2

Hitta Filtypsbegränsning och kontrollera Tillåt upp- och nedladdning för specifika filtyper .

(Om du avmarkerar den här rutan kan användare dela alla filtyper i utrymmen.)
3

Ange en kommaavgränsad lista över filändelser och klicka sedan på Tillåt .

Ange till exempel jpg,txt,png,doc och klicka Tillåt . Du ser att dessa filtyper har lagts till i listan över tillåtna filer som visas under textfältet. Användare kan inte dela filer med anknytningar som inte finns i listan över tillåtna. Du kan också Rensa alla om du behöver ändra listan över tillåtna.


 
Filtyper som stöds inkluderar: .doc, .docx, .csv, .key, .ppt, .pptx, .gif, .jpeg, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .mp3, .mp4, .mov, .mpg och . wmv. Mappar och .tif-filer stöds inte för närvarande.

Hindra grupper i din organisation från att dela filer

Med Pro Pack för Control Hub kan du förhindra personer i specifika Active Directory grupper från att dela filer.

Innan du börjar

Du måste synkronisera dina Active Directory grupper.

1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com och gå till Användare > Grupper .

2

Välj en grupp i listan.

Detta öppnar gruppens inställningar.
3

Konfigurera gruppens fildelningsprincip:

 • Blockera förhandsgranskning och hämtning av filer på dessa klienttyper – Använd rullgardinsmenyn för att välja vilka klienttyper som kan förhandsgranska och hämta filer. Standard är inga begränsningar.

 • Blockera filöverföring på dessa klienttyper – Använd rullgardinsmenyn för att välja vilka klienttyper som kan överföra filer. Standard är inga begränsningar.

 • Tillåt förhandsgranskning, hämtning och överföring av filer för whiteboardtavlor och kommentarer – Aktivera detta om du vill att begränsningarna även ska gälla för whiteboardtavlor och kommentarer. Detta är på som standard.

Om en användare är medlem i flera grupper och någon av dessa inställningar för samarbetsbegränsningar är vald i en eller flera grupper, gäller den begränsningen användaren.

Hindra personer från att dela filer utanför företagsnätverk

Med Pro Pack för Control Hub kan du inkludera IP-intervallen för din organisations nätverk och se till att personer inte kan dela filer i Webex-appen när personer inte finns i företagsnätverk.

1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com och gå till Organisationsinställningar .

2

Bläddra till Nätverksplats > Definiera ditt nätverk och ange dina IP-intervall eller -adresser. Använd kommatecken för att separera flera intervall.

Du kan definiera betrodda nätverk här. Det hjälper till att förhindra dataförlust och stärker din organisations säkerhets- och efterlevnadspolicyer.


 

Du måste se till att du anger dina externa IP-intervall eller adresser för internet som du vill tillåta för fildelning.

3

Gå till Tjänster > Meddelanden > Samarbetsbegränsningar .

4

Slå på Begränsa extern fildelning .

Den här inställningen blockerar fildelning utanför ditt betrodda nätverk som du har skapat i Definiera ditt nätverk .

Det låter dig även ladda ner mötesinspelningar via API:er endast via dina betrodda nätverk. Kontakta Cisco-support för att aktivera den här funktionen.

IP-intervall eller adressbaserade begränsningar gäller endast för filöverföring, förhandsgranskning, hämtning och för whiteboardtavlor och kommentarer.

IP-intervall eller adressbaserad begränsning gäller inte för delning av animerade GIF-bilder och förhandsgranskningar av delade länkar.

Hindra personer i din organisation från att överföra stora filer

Med Pro Pack för Control Hub kan du ange en gräns för den maximala filstorlek som användare kan överföra till dina Webex-utrymmen. Den här funktionen hjälper dig att följa din organisations fildelningspolicy.

1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com och gå till Tjänster > Meddelanden .

2

Bläddra för att hitta Samarbetsbegränsningar

3

Ange ett värde (i MB) för din Storleksbegränsning för filöverföring och spara dina ändringar.

2048 MB (2 GB) är den största möjliga filstorleken och är även standardgränsen för uppladdning. Du kan minska det till valfritt värde i intervallet 1 till 2048 MB.

Dina användare, och även gäster i din organisations utrymmen, hindras från att överföra filer som är större än detta värde.