Uw selfview laat zien wat anderen zien van uw bord, Bureau of kamer serie in een gesprek. Hiermee zorgt u ervoor dat ze zien wat u wilt dat ze zien.

Het is mogelijk dat u uw selfview tijdens de vergadering hebt geactiveerd om ervoor te zorgen dat u op het scherm blijft staan.

Als de huidige positie van de selfview belang rijke delen van de afbeelding op uw scherm blokkeert, kunt u deze verplaatsen.

Als u de selfview op elk moment wilt controleren, veeg dan naar de rechter kant van het Start scherm van uw apparaat of tik op de knop. Zolang uw camera is geopend/aan, ziet u uw selfview in het configuratie scherm.

  • Tik op volledig scherm Als u uw selfview vol wilt weer geven. Als u fullscreen wilt afsluiten, opent u het configuratie scherm en tikt u nogmaals op volledig scherm .

  • Tik in het configuratie scherm op Selfview om de zicht baarheid van de Selfview in te stellen op verbergen , weer geven in gesprek of altijd weer geven.

Als u het configuratie scherm wilt sluiten, tikt u ergens anders op het scherm.


Als u uw selfview in de modus volledig scherm hebt in een gesprek, ziet u de andere deel nemers aan de bovenkant van het scherm.

Ga als volgt te werk om de locatie van uw selfview op het scherm tijdens een gesprek te openen en te wijzigen:

  1. Als dit nog niet wordt weer gegeven, tikt u op het scherm om de selfview op de voor grond weer te geven.

  2. Tik op de knop in de rechter hoek van de selfview om de zicht baarheid te wijzigen om deze te verbergen , in gesprek weer te geven of altijd weer te geven. Zelfs wanneer u selecteert om deze in gesprek te verbergen, wordt uw selfview nog steeds weer gegeven in het configuratie scherm.

  3. Druk op de selfview en zet deze neer om de locatie te wijzigen. Deze wordt uitgelijnd op vooraf gedefinieerde locaties terwijl u sleept.

Als u uw selfview op elk moment wilt controleren, tikt u op Knop op het begin scherm van de controller. Zolang uw camera is geopend/aan, wordt uw selfview op het scherm van het apparaat weer gegeven. Tik op camera op de controller en selecteer vervolgens Selfview. Hier kunt u het volgende doen:

  • Fullscreen in-en uitschakelen.

  • Stel de zicht baarheid in voor uw selfview om deze te verbergen, in gesprek weer te geven of altijd weer te geven .

  • Pas de selfview-positie aan door te tikken op een van de vooraf gedefinieerde posities die worden weer gegeven op het scherm van de Touch controller.


Als u uw selfview in de modus volledig scherm hebt in een gesprek, ziet u de andere deel nemers aan de bovenkant van het scherm.

Ga als volgt te werk om de locatie van uw selfview op het scherm tijdens een gesprek te openen en te wijzigen:

  1. Tik op de pijl onder aan het begin scherm van de controller om de gespreks besturingen te verkrijgen. Tik op Selfview.

  2. U krijgt dezelfde opties als hierboven, om zicht baarheid in te stellen, te verplaatsen of uw selfview te wijzigen in volledig scherm. Tik buiten het scherm met camera opties om terug te keren naar de gespreks knoppen.

1

Tik op het pictogram Zelfweergave. U kunt nu uw selfview zien op het scherm.

2

Als u de selfview wilt sluiten, tikt u nogmaals op het pictogram selfview .

1

Tik op het pictogram Camera en selecteer Zelfweergave. U kunt nu uw selfview zien op het scherm.2

Gebruik de camera-instellingen voor het draaien, kantelen en zoomen van de camerapositie om de gewenste cameraweergave te krijgen.

Tik op het pictogram Maximaliseren en minimaliseren om te schakelen tussen de BiB-weergave en weergave op volledig scherm.

3

Wanneer u in gesprek bent, kunt u de locatie van uw zelfweergave op het scherm wijzigen.


In het menu gesp rekken op het scherm 10 drukt u op het selfview pictogram en sleept u deze om de locatie te wijzigen. U kunt kiezen tussen zes vooraf gedefinieerde locaties.

4

Als u de selfview wilt sluiten, tikt u op het pictogram camera en schakelt u selfview uit.

1

Ga naar het pictogram camera in de rechter bovenhoek van het Start scherm en selecteer deze met de knop OK van het bedienings element.


2

Selecteer het pictogram Selfview pin om Selfview in te scha kelen. Selecteer het pictogram minimaliseren/maximaliseren om te scha kelen tussen PIP en een zelf weergave in volledig scherm.


Voor in- en uitzoomen en voor het pan- en kantelpictogram selecteert u het camerapictogram in het menu Cameracontrole. Hiermee kunt u de camerapositie aanpassen.3

Als u de selfview wilt sluiten, gaat u naar het beheer menu van de camera en schakelt u PIN-selfview uit.