Vaš selfi prikaz prikazuje ono što drugi vide sa vašeg uređaja Board, Desk ili Room Series u pozivu. Možete ga koristiti da potvrdite da vide ono što želite da vide.

Možda ćete želeti da aktivirate svoj selfi pregled tokom sastanka da biste se uverili da ostajete viđeni na ekranu.

Ako pronađete trenutnu poziciju pregleda selfija blokira važne delove slike na ekranu, možete da je pomerate.

Da biste proverili svoj selfi pregled u bilo kom trenutku, brzo prevucite sa desne strane početnog ekrana uređaja ili dodirnite Dugme. Sve dok je fotoaparat otvoren/otvoren, videćete svoj selfi pogled na kontrolnoj tabli.

  • Dodirnite Fullscreen ako želite da vidite svoj selfi pregled u celosti. Da biste izašli iz punog ekrana, otvorite kontrolnu tablu i ponovo dodirnite Fullscreen .

  • Dodirnite Selfview na kontrolnoj tabli da biste podesili vidljivost samopoubite na "Sakrij", "Prikaži u pozivu" ili "Uvek prikaži".

Da biste zatvorili kontrolnu tablu, dodirnite bilo gde drugde na ekranu.


Ako imate selfi pregled u režimu punog ekrana u pozivu, možete da vidite ostale učesnike na vrhu ekrana.

Da biste tokom poziva otvorili i promenili lokaciju pregleda na ekranu:

  1. Ako već nije vidljiv, dodirnite ekran da biste otvorili selfi pregled iznad poziva.

  2. Dodirnite dugme u desnom uglu selfviju da biste promenili vidljivost za "Sakrij", "Prikaži u pozivu" ili "Uvek prikaži". Čak i kada izaberete da ga sakrijete u pozivu, vaš selfi pregled će vam se i dalje pojavljivati na kontrolnoj tabli.

  3. Pritisnite selfviju i prevucite ga i otpustite da biste promenili lokaciju. Prikačiće se za unapred definisane lokacije dok prevlačite.

Da biste proverili svoj selfi pregled u bilo kom trenutku, dodirnite Dugme na početnom ekranu kontrolera. Sve dok je fotoaparat otvoren/otvoren, videćete svoj selfi pogled na ekranu uređaja. Dodirnite kameru na kontroleru, a zatim izaberite stavku Selfview. Ovde možete:

  • Uključuje i isključuje puni ekran.

  • Podesite vidljivost za svoj selfi prikaz da biste sakrili,Prikaži u pozivu ili Uvek prikaži.

  • Podesite položaj samopomoći tako što ćete dodirnuti bilo koju od unapred definisanih pozicija prikazanih na ekranu kontrolera osetljivog na dodir.


Ako imate selfi pregled u režimu punog ekrana u pozivu, možete da vidite ostale učesnike na vrhu ekrana.

Da biste tokom poziva otvorili i promenili lokaciju pregleda na ekranu:

  1. Tapnite na strelicu na dnu početnog ekrana kontrolera da biste dobili kontrole poziva. Dodirnite Selfview.

  2. Dobijate iste opcije kao gore navedeno, da biste podesili vidljivost, premestili ili promenili selfi pogled na pun ekran. Dodirnite izvan ekrana opcije kamere da biste se vratili na kontrole poziva.

1

Dodirnite ikonu "Selfview ". Sada možete da vidite svoj selfi pogled na ekranu.

2

Da biste zatvorili selfviju, ponovo dodirnite ikonu "Selfview ".

1

Dodirnite ikonu " Kamera" i izaberite stavku "Selfview". Sada možete da vidite svoj selfi pogled na ekranu.2

Koristite postavke fotoaparata da biste pomerali, naginjali i zumiranje položaja kamere da biste dobili željeni prikaz kamere.

Dodirnite ikonu "Uvećaj" i " Umanji" da biste se prebacili između PiP slike i slike preko celog ekrana.

3

Kada ste u pozivu, možete da promenite lokaciju prikaza sebe na ekranu.


U meniju za pozivanje na ekranu Dodir 10 pritisnite ikonu "Selfview" i prevucite je i otpustite da biste promenili lokaciju. Možete izabrati između šest unapred definisanih lokacija.

4

Da biste zatvorili selfviju, dodirnite ikonu "Kamera" i opozvite izbor " Selfview".

1

Krećite se do ikone kamere u gornjem desnom uglu na početnom ekranu i izaberite je pomoću dugmeta "U redu" daljinskog upravljača .


2

Izaberite ikonu Pin Selfview da biste uključili selfviju. Izaberite ikonu "Umanji/uvećaj " da biste se prebacili između piP-a i prikaza celog ekrana.


Izaberite ikonu kamere u meniju "Kontrola kamere" da biste dobili pristup kontroli zumiranja i točku za pomeranje i nagib. Koristite ih za podešavanje položaja kamere.3

Da biste zatvorili selfviju, idite u meni kontrole kamere i opozovete izbor Pin Selfview.