Selvvisningen viser hva andre ser fra skrivebordet eller romserien i en samtale. Du kan bruke den til å bekrefte at de ser det du vil at de skal se.

Fra tid til annen kan det være lurt å aktivere selvvisningen under møtet. På denne måten kan du sikre at du forblir sett på skjermen.

Det kan hende at den gjeldende posisjonen til selvvisningen blokkerer viktige deler av bildet på skjermen. Det kan derfor være lurt å flytte den til et annet sted på skjermen. Dette kan gjøres fra berøringsskjermen eller med en fjernkontroll, avhengig av skrivebordet eller romenheten.

1

Trykk på Selvvisning-ikonet. Du kan nå se selvvisningen din på skjermen.

2

På noen bordenheter kan du endre plasseringen av selvvisningen på skjermen. Trykk på selvvisningsikonet og dra og slipp det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte lokasjoner.

3

Hvis du vil lukke selvvisningen, trykker du Selvvisning-ikonet på nytt.

1

Trykk kameraikonet , og velg Selvvisning. Du kan nå se selvvisningen din på skjermen.2

Bruk kamerainnstillingene til å panorere, vippe og zoome kameraposisjonen for å få kameravisningen du ønsker.

Trykk maksimerings - og minimeringsikonet for å veksle mellom PiP-bildet og fullskjermbildet.

3

Når du er i en samtale, kan du endre plasseringen av selvvisningen på skjermen.


I samtalemenyen på Touch 10 trykker du på selvvisningsikonet og drar og slipper det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte lokasjoner.

4

Hvis du vil lukke selvvisningen, trykker du Kamera-ikonet og fjerner merket for Selvvisning.

1

Naviger til kameraikonet øverst til høyre på startskjermen og velg det med fjernkontrollens OK-knapp .


2

Velg Fest selvvisning-ikonet for å slå på selvvisning. Velg Minimer/maksimer-ikonet for å veksle mellom PiP og fullskjermvisning.


Velg kameraikonet i Kamerakontroll-menyen for å få tilgang til zoomkontrollen og panorerings- og vippehjulet. Bruk disse til å justere kameraposisjonen.3

Hvis du vil lukke selvvisningen, går du til Kamerakontroll-menyen og fjerner merket for Fest selvvisning.

Hvis du vil kontrollere selvvisningen når som helst, sveiper du fra høyre side av skjermen. Så lenge kameraet er åpent/på, ser du selvvisningen i panelet til høyre. Du kan trykke på Kamerainnstillinger og deretter Åpne fullskjerm for å se selvvisningen i sin helhet. Hvis du vil avslutte hele skjermen, sveiper du fra høyre igjen, trykker Kamerainnstillingerog trykker deretter Lukk fullskjerm.

For å lukke høyre sidepanel, trykk et annet sted på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av selvvisningen på skjermen under en samtale:

  1. Trykk på skjermen for å få kontrollknappene over bunnen. Trykk på Selvvisning. Selvvisningen åpnes opp over samtalen.

  2. Aktiver/deaktiver Vis alltid PÅ. Trykk på selvvisningen og dra og slipp den for å endre plasseringen. Den festes til forhåndsdefinerte plasseringer mens du drar.

  3. Hvis du vil skjule selvvisningen igjen, trykker du på Selfview-knappen og slår av Vis alltid . Det vil fortsatt vises i høyre sidepanel når du sveiper fra høyre.