Din egen vy visar vad andra ser på din Skrivbords- eller rumsserieenhet i ett samtal. Du kan använda den för att bekräfta att de ser vad du vill att de ska se.

Då och då vill du kanske aktivera din egen vy under mötet. På så sätt kan du vara säker på att du förblir sedd på skärmen.

Det kan hända att den aktuella platsen för egen bild blockerar viktiga delar av bilden på din skärm. Du kanske därför vill flytta den till en annan plats på din skärm. Detta kan göras från din pekskärm eller med en fjärrkontroll beroende på din skrivbords- eller rumsenhet.

1

Knacka på ikonen Egen vy . Du kan nu se din egen vy på skärmen.

2

På vissa Skrivbordsenheter kan du ändra platsen för din egen vy på skärmen. Tryck på ikonen för din egen videobild och dra och släpp den för att ändra plats. Du kan välja mellan sex fördefinierade platser.

3

För att stänga din egen videobild knackar du på ikonen Självvisning igen.

1

Knacka på kameraikonen och välj Självvy. Du kan nu se din egen vy på skärmen.2

Använd kamerainställningarna för att panorera, zooma och zooma kamerapositionen för att få den kameravy du vill ha.

Knacka på ikonen Maximera och Minimera om du vill växla mellan PiP-bilden och helskärmsbilden.

3

När du befinner dig i ett samtal kan du ändra platsen för din egen vy på skärmen.


I samtalsmenyn på Touch 10 trycker du på ikonen för din egen videobild och drar och släpper den för att ändra plats. Du kan välja mellan sex fördefinierade platser.

4

För att stänga din egen videobild knackar du på kameraikonen och avmarkerar Självvisning.

1

Navigera till kameraikonen i det övre högra hörnet på hemskärmen och välj den med fjärrkontroll tryck på OK .


2

Välj Ikonen Fäst egen vy för att aktivera din egen video. Välj ikonen Minimera/Maximera om du vill växla mellan PiP och helskärm din egen videobild.


Välj kameraikonen i menyn Kamerakontroll för att få åtkomst till zoomkontrollen samt panorerings- och vipshjulet. Använd dessa för att justera kamerapositionen.3

Om du vill stänga din egna video går du till menyn Kamerakontroll och avmarkerar Fäst självvisning.

Du kan när som helst kontrollera din egen vy genom att svepa från skärmens högra sida. Så länge din kamera är öppen/på kommer du att se din egen videobild i den högra panelen. Du kan knacka på Kamerainställningar och sedan Öppna helskärm för att se din egen vy i sin helhet. För att stänga helskärm sveper du åt höger igen, knackar på Kamerainställningar och knackar sedan på Stäng helskärm.

Om du vill stänga den högra panelen trycker du på valfri annan plats på skärmen.

Så här öppnar och ändrar du din egen vys plats under ett samtal:

  1. Tryck på skärmen för att visa kontrollknapparna längst ner. Knacka på Självvisning. Din egen vy öppnas ovanpå samtalet.

  2. Växla Visa alltid PÅ. Tryck på din egen vy och dra och släpp den för att ändra plats. Den fästs vid fördefinierade platser när du drar.

  3. Om du vill dölja din egen vy igen knackar du på Knappen Självvisning och växlar Visa alltid AV. Den visas fortfarande i den högra panelen när du sveper åt höger.