Met de toepassing Audio Console kunt u definiëren hoe audio-ingangen met behulp van eenvoudige slepen en neerzetten-technieken worden aangesloten op uitgangen.

Dit hulpprogramma is beschikbaar voor de volgende producten:

  • Codec Pro (Room Kit Pro)

  • Kamer 70 G2, kamer 70 Panorama en Panorama van de kamer

  • Codec EQ (Room Kit EQ) en Room Kit EQX met AVIntegrator-optie

  • SX80, MX700 en MX800

De belangrijkste functies van Audio Console zijn:

  • Het audiosysteem van de codec configureren.

  • De standaard menging, routering en equalizers wijzigen.

  • Verschillende connectoreigenschappen van invoer en uitvoer instellen.

  • Geavanceerde functies zoals lokale versterking configureren.

Meer informatie

Zie de beheerdershandleiding voor meer informatie over de Audioconsole . Kies de meest recente versie.