Aplikacija Audio Konzola vam omogućava da definišete kako da povežete audio ulazne uređaje sa izlazima, koristeći jednostavne tehnike prevlačenja i otpuštanja.

Ovaj uslužni program je dostupan za sledeće proizvode:

  • Codec Pro (Room Kit Pro)

  • Soba 70 G2, Panorama sobe 70 i Panorama sobe

  • Codec EQ (Room Kit EQ) i Room Kit EQX sa opcijom AVIntegrator

  • SX80, MX700 i MX800

Glavne karakteristike audio konzole su:

  • Konfigurišite audio sistem kodeka.

  • Promenite podrazumevano mešanje, usmeravanje i izjednačavanje.

  • Postavite različita svojstva ulazne i izlazne linije spajanja.

  • Konfigurišite napredne funkcije kao što je lokalno pojačanje.

Dodatne informacije

Detalje o audio konzoli pronađite u vodiču za administraciju. Odaberite najnoviju verziju.