Aplikácia Audio Console vám umožňuje definovať, ako pripojiť zvukové vstupy k výstupom pomocou jednoduchých techník drag and drop.

Tento nástroj je k dispozícii pre nasledujúce produkty:

  • Codec Pro (Room Kit Pro)

  • Izba 70 G2, Izba 70 Panoráma a Izba Panoráma

  • Codec EQ (Room Kit EQ) a Room Kit EQX s možnosťou AVIntegrator

  • SX80, MX700 a MX800

Hlavné funkcie Audio Console sú:

  • Nakonfigurujte zvukový systém kodeku.

  • Zmeňte predvolené miešanie, smerovanie a ekvalizéry.

  • Nastavte rôzne vlastnosti vstupných a výstupných konektorov.

  • Nakonfigurujte pokročilé funkcie, ako napríklad lokálne vystuženie.

Ďalšie informácie

Podrobnosti o Audio Console nájdete v Sprievodca administráciou. Vyberte najnovšiu verziu.