Narzędzie Audio Console pozwala zdefiniować sposób łączenia wejść audio z wyjściami, przy użyciu prostej techniki „przeciągnij i upuść”.

To narzędzie jest dostępne dla następujących produktów: SX80, MX700, MX800, Codec Pro (w tym Room Kit Pro i Room Kit Pro Precision 60) oraz Room 70 G2.

Główne cechy konsoli audio to:

  • Konfiguracja systemu audio kodeka.

  • Zmiana domyślnych ustawień miksowania, routingu i korektorów.

  • Ustawianie różnych właściwości złączy wejściowych i wyjściowych.

  • Skonfiguruj zaawansowane funkcje, takie jak wzmocnienie lokalne.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konsoli audio można znaleźć w Podręczniku dostosowywanie. Wybierz najnowszą wersję.