Aplikacja Konsola audio umożliwia zdefiniowanie sposobu łączenia wejść audio z wyjściami za pomocą prostych technik przeciągania i upuszczania.

To narzędzie jest dostępne dla następujących produktów:

  • Kodek Pro (Room Kit Pro)

  • Sala 70 G2, Sala 70 Panorama i Sala Panorama

  • Codec EQ (Room Kit EQ) i Room Kit EQX z opcją AVIntegrator

  • SX80, MX700 i MX800

Główne cechy konsoli audio to:

  • Konfiguracja systemu audio kodeka.

  • Zmiana domyślnych ustawień miksowania, routingu i korektorów.

  • Ustawianie różnych właściwości złączy wejściowych i wyjściowych.

  • Skonfiguruj zaawansowane funkcje, takie jak wzmocnienie lokalne.

Dalsza informacja

Szczegółowe informacje na temat Konsoli audio znajdziesz w Podręczniku administratora. Wybierz najnowszą wersję.