Applikationen Audio Console låter dig definiera hur du ansluter ljudingångar till utgångar med enkla dra och släpp-tekniker.

Detta verktyg är tillgängligt för följande produkter:

  • Codec Pro (Room Kit Pro)

  • Rum 70 G2, Rum 70 Panorama och Rum Panorama

  • Codec EQ (Room Kit EQ) och Room Kit EQX med AVIntegrator-alternativ

  • SX80, MX700 och MX800

Huvudfunktionerna i ljudkonsolen är:

  • Konfigurera codec-ljudsystemet.

  • Ändra standardinställningar för mixning, routning och equalizers.

  • Ange olika egenskaper för ingångs- och utgångskontakter.

  • Konfigurera avancerade funktioner som lokal förstärkning.

Mer information

Hitta information om ljudkonsolen i administrationsguiden. Välj den senaste versionen.