Med ljudkonsolverktyget kan du definiera hur ljudingångar ska anslutas till ljudutgångar med enkla dra och släpp-funktioner.

Det här verktyget finns för följande produkter: SX80, MX700, MX800, Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och Room Kit Pro Precision 60) och Room 70 G2.

Huvudfunktionerna i ljudkonsolen är:

  • Konfigurera codec-ljudsystemet.

  • Ändra standardinställningar för mixning, routning och equalizers.

  • Ange olika egenskaper för ingångs- och utgångskontakter.

  • Konfigurera avancerade funktioner som lokal förstärkning.

Mer information

Detaljerad information om ljudkonsolen finns i användarhandboken om anpassning. Välj den senaste versionen.