U kunt alle ruimte-instellingen bewerken, behalve de algemene ruimte.

Maar als u lid bent van een beheerde ruimte, kunt u alleen ruimte-instellingen weergeven en niet bewerken.

Ondersteunde grafische indelingen en formaten

U kunt veel veelvoorkomende grafische indelingen voor uw foto gebruiken: .jpg, .png, .gif of .bmp. Het bestand moet echter kleiner zijn dan 10 MB.

1

Ga naar Berichten en selecteer een ruimte.

2

Informatie over ruimte bewerken en klik vervolgens op Instellingen ruimte bewerken.


 

Als de ruimte wordt beheerd, ziet u Ruimte-instellingen weergeven en u kunt geen wijzigingen aanbrengen.

3

Ga naar Ruimteafbeelding en klik op Foto uploaden om een nieuwe foto te uploaden of Afbeelding wijzigen om een bestaande ruimteafbeelding te wijzigen.

4

Klik op de Ruimtenaam om de naam van de ruimte te wijzigen.

5

Een omslagafbeelding kiezen —selecteer een omslagafbeelding voor de ruimte.

6

Wanneer u uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan.

1

Ga naar Berichten en selecteer een ruimte.

2

Tik op het activiteitenmenu, tik op info en tik vervolgens op de afbeelding van de ruimte.

3

Tik op bewerken om een ruimteafbeelding toe te voegen en kies een van beide Foto maken of Bestaande foto kiezen .

4

Tik op de ruimtenaam en voer een nieuwe ruimtenaam in.

5

Tik op Gereed om uw wijzigingen op te slaan.


 

Wanneer u de naam van een ruimte wijzigt, wordt de vorige naam weergegeven als een notitie in het berichtgebied, zodat u een geschiedenis van de wijzigingen in de ruimtenaam kunt zien.

1

Ga naar Berichten en selecteer een ruimte.

2

Tik op het activiteitenmenuen tik op info .

3

Tik op het ruimtepictogram en tik vervolgens op Ruimteafbeelding selecteren om een nieuwe afbeelding te kiezen, snijdt u de afbeelding bij en tikt u op Opslaan .

4

Als u de naam van de ruimte wilt wijzigen, tikt u op de naam van de ruimte en typt u de nieuwe naam.


 

Wanneer u de naam van een ruimte wijzigt, wordt de vorige naam weergegeven als een notitie in het berichtgebied, zodat u een geschiedenis van de wijzigingen in de ruimtenaam kunt zien.

1

Ga naar BerichtenKies de ruimte in de lijst met ruimten.

2

Hiermee opent u de ruimte-instellingenen klik op Instellingen ruimte bewerken.

3

Als u de naam van de ruimte wilt bijwerken, klikt u op de naam en typt u een nieuwe naam. Als u de ruimtefoto niet wilt instellen, klikt u op Gereed .

4

Als u de ruimtefoto wilt instellen, klikt u op de ruimtefoto.


 

Als de ruimtefoto niet is ingesteld, is de ruimtefoto de cirkel met de initialen van de ruimte.

5

Als de ruimte al een foto bevat, klikt u op Ruimtefoto uploaden om de foto te wijzigen. Of als u niet meer wilt dat de ruimte een foto bevat, klikt u op Foto verwijderen om de ruimtefoto te verwijderen. Als de ruimte geen fotoset heeft, wordt u gevraagd een foto te uploaden zonder te klikken Ruimtefoto uploaden .

6

Klik op Gereed.