Du kan redigere alle rumindstillinger undtagen området Generelt.

Men hvis du er medlem af et modereret rum, kan du kun se rumindstillinger og ikke redigere dem.

Understøttede grafikformater og -størrelser

Du kan bruge mange almindelige grafikformater til dit billede: .jpg, .png, .gif eller .bmp. Filen skal dog være under 10 MB.

1

Gå til Meddelelser, og vælg et rum.

2

Klik på Oplysninger om rum , og klik derefter på Rediger rumindstillinger .


 

Hvis rummet er modereret, kan du se Se rumindstillinger , og du vil ikke kunne foretage ændringer.

3

Gå til Rumbillede og klik Upload billede for at uploade et nyt billede eller Skift billede for at ændre et eksisterende rumbillede.

4

Klik på Navn på rum for at omdøbe rummet.

5

Vælg et forsidebillede – vælg et forsidebillede til rummet.

6

Klik på Gem, når du har foretaget dine ændringer.

1

Gå til Meddelelser og vælg et rum.

2

Tryk på aktivitetsmenuen , tryk på info , og tryk så på rumbilledet.

3

Tryk på redigere for at tilføje et rumbillede, og vælg enten Tag billede eller Vælg Eksisterende billede .

4

Tryk på rummets navn, og indtast et nyt rumnavn.

5

Tryk på Udført for at gemme dine ændringer.


 

Når du omdøber et rum, vises det tidligere navn som en note i meddelelsesområdet, så du kan se en historik over ændringerne af rummets navn.

1

Gå til Meddelelser og vælg et rum.

2

Tryk på aktivitetsmenuen , og tryk på info .

3

Tryk på rumikonet, og tryk derefter på Vælg Rumbillede for at vælge et nyt billede skal du beskære billedet og trykke på Gem .

4

Hvis du vil omdøbe rummet, skal du trykke på rummets navn og indtaste det nye navn.


 

Når du omdøber et rum, vises det tidligere navn som en note i meddelelsesområdet, så du kan se en historik over ændringerne af rummets navn.

1

Gå til Meddelelser og vælg et rum fra rumlisten.

2

Åbn rumindstillingerne , og klik på Rediger rumindstillinger .

3

For at opdatere rumnavnet skal du klikke på navnet og indtaste et nyt navn. Hvis du ikke vil indstille rumbilledet, skal du klikke på Udført .

4

Klik på rumfotoet for at indstille rumbilledet.


 

Hvis rumbilledet ikke er blevet indstillet, er rumbilledet den cirkel, der har mellemrumsinitialerne.

5

Hvis rummet allerede har et billede, skal du klikke på Upload rumbillede for at ændre billedet. Eller hvis du ikke ønsker, at rummet skal have et billede længere, skal du klikke på Fjern billede for at fjerne rumbilledet. Hvis rummet ikke har et billedsæt, bliver du bedt om at uploade et billede uden at klikke Upload rumbillede .

6

Klik på Udført.