Ga naar Berichten , selecteer de ruimte en klik op Personen. Klik vervolgens op Personentoevoegen, klik met de rechtermuisknop op de naam van de persoon en selecteer Toewijzen als moderator.


 

Als u iemand als moderator wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van die persoon en selecteert u Verwijderen als moderator.

Selecteer de ruimte, ga naar het activiteitenmenu en kies Personen. Tik vervolgens op de naam van de persoon en kies Toewijzen als moderator.


 

Als u iemand als moderator wilt verwijderen, tikt u op de naam van die persoon en selecteert u Als moderator verwijderen.

Selecteer de ruimte, ga naar het activiteitenmenu en kies Personen. Tik vervolgens op de naam van de persoon en kies Toewijzen als moderator.


 

Als u iemand als moderator wilt verwijderen, tikt u op de naam van die persoon en selecteert u Als moderator verwijderen.

Selecteer de ruimte en klik op Personen. Klik op Meer naast de naam van de persoon en kies Toewijzen als moderator.


 

Als u iemand als moderator wilt verwijderen, selecteert u Meer naast de naam van de persoon en kiest u Verwijderen als moderator.