Přejděte na Zprávy, vyberte prostor a klikněte na Lidé. Pak klikněte na Přidat lidi, klikněte pravým tlačítkem na jméno osoby a vyberte Přiřadit jakomoderátora .


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, klikněte pravým tlačítkem na jméno osoby a vyberte Odebrat jakomoderátora .

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit a vyberte Lidé. Pak klepněte na jméno osoby a zvolte Přiřadit jakomoderátora .


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, klepněte na jméno osoby a vyberte Zrušit přiřazení jakomoderátora .

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit a vyberte Lidé. Pak klepněte na jméno osoby a zvolte Přiřadit jakomoderátora .


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, klepněte na jméno osoby a vyberte Zrušit přiřazení jakomoderátora .

Vyberte mezeru a klikněte na Lidé. Klikněte na Další vedle jména osoby a zvolte Přiřadit jakomoderátora .


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, vyberte Další vedle jména osoby a zvolte Odebrat jakomoderátora .