Přejděte na Zprávy , vybertemezeru a klepněte na tlačítko Lidé . Potom klikněte na Přidat lidi , kliknětepravým tlačítkem myši na jméno osoby a vyberte Přiřadit jako moderátora.


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho jméno a vyberte Odebrat jako moderátora.

Vyberte mezeru, přejděte do nabídky aktivit a zvolte Lidé. Pak klepněte na jméno osoby a zvolte Přiřadit jako moderátora.


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, klepněte na jeho jméno a vyberte Unassign jakomoderátora .

Vyberte mezeru a klikněte na Lidé. Vedle jména osoby klikněte na Další a zvolte Přiřadit jako moderátora.


 

Pokud chcete někoho odebrat jako moderátora, vyberte Vedle jména osoby další a zvolte Odebrat jako moderátora.