Pređi u razmenu poruka, izaberite prostor i kliknite na "Osobe ". Zatim kliknite naDodajte osobe, desni klik ime te osobe i izaberite Dodeli ulogu moderatora.


 

Ako želite da uklonite nekoga kao moderatora, desni klik ime te osobe i izaberite " Ukloni kao moderatora".

Izaberite prostor, a zatim pristupite meniju aktivnostii izaberite " Osobe". Zatim dodirnite ime osobe i izaberite "Dodeli ulogu moderatora".


 

Ako želite da uklonite nekoga kao moderatora, dodirnite ime te osobe i izaberite "Poništi dodelu ulogu moderatora".

Izaberite prostor, a zatim pristupite meniju aktivnostii izaberite " Osobe". Zatim dodirnite ime osobe i izaberite "Dodeli ulogu moderatora".


 

Ako želite da uklonite nekoga kao moderatora, dodirnite ime te osobe i izaberite "Poništi dodelu ulogu moderatora".

Izaberite prostor, a zatim kliknite na " Osobe". Kliknite na više pored imena osobe i izaberite "Dodeli ulogu moderatora".


 

Ako želite da uklonite nekoga kao moderatora, izaberite "Više" pored imena te osobe i izaberite "Ukloni kao moderatora".