Vereisten voor Calling

Licentieverlening

Webex Calling is beschikbaar via het Flexplan van Cisco Collaboration. U moet een Enterprise Agreement (EA)-abonnement aanschaffen (voor alle gebruikers, inclusief 50% Werkplekken-apparaten) of een Named User (NU)-abonnement (sommige of alle gebruikers).

Webex Calling biedt drie licentietypen ('Stationtypen')

 • Professional: deze licenties bieden een volledig pakket functies voor uw complete organisatie. Dit aanbod omvat Unified Communications (Webex Calling), mobiliteit (desktop- en mobiele clients met ondersteuning voor meerdere apparaten), teamsamenwerking in de Webex-appen de optie om vergaderingen te bundelen met maximaal 1000 deelnemers per vergadering.

 • Basic: kies deze optie als uw gebruikers beperkte functies nodig hebben zonder mobiliteit of Unified Communications. Ze krijgen nog wel een aanbod met volledige spraakfuncties, maar dit is beperkt tot één apparaat per gebruiker.


  Basic-licenties zijn alleen beschikbaar als u een abonnement met benoemde gebruikers hebt. Basic-licenties worden niet ondersteund voor Enterprise-overeenkomstabonnementen.

 • Werkplekken (ook bekend als Algemene ruimte): kies deze optie als u op zoek bent naar een basis beltoon met een beperkt pakket belfuncties. Dit pakket is geschikt voor zones zoals pauzeruimtes, lobby's en vergaderruimtes.

In deze documentatie ziet u later hoe u Control Hub kunt gebruiken om deze licentieverdelingen over locaties in uw organisatie te beheren.

Bandbreedtevereisten

Voor elk apparaat in een videogesprek is tot 2 Mbps vereist. Voor elk apparaat in een audiogesprek is tot 100 kbps vereist. Niet-actieve telefoons hebben minimale bandbreedte nodig.

Lokale gateway voor lokale PSTN

Zowel VAR's (Value Added resellers) als SP's (serviceproviders) kunnen PSTN-toegang bieden tot Webex Calling. Lokale gateway is momenteel de enige optie voor PSTN-toegang op locatie. De lokale gateway kan zelfstandig worden geïmplementeerd of in implementaties waar integratie in Cisco Unified Communications Manager vereist is. De vereisten voor de lokale gateway volgen.

Ondersteunde apparaten

Webex Calling Cisco ondersteunt MPP IP-telefoons (meerdere platformen) van Cisco. Als beheerder kunt u de volgende telefoons registreren bij de cloud. Zie de volgende Help-artikelen voor meer informatie:


Voor een complete lijst met ondersteunde apparaten voor Webex Calling, bekijkt u Ondersteunde apparaten voor Webex Calling.

Cisco Webex Room-, Board- en Desk-apparaten worden ondersteund als apparaten in een Werkplek die u maakt in Control Hub. Zie 'Cisco Webex Room-, Board- en Desk-apparaten' in Ondersteunde apparaten voor Webex Calling voor meer informatie. U kunt deze apparaten echter voorzien van PSTN-service door voor de werkplek Webex Calling in te schakelen.

Firewall

Voldoe aan de firewallvereisten die gedocumenteerd zijn in Poortreferentiegegevens voor Cisco Webex Calling.

Lokale gatewayvereisten voor Webex Calling

Algemene vereisten

Voordat u een lokale gateway voor Webex Calling configureert, moet u ervoor zorgen dat u

  • basiskennis hebt van VoIP

  • basiswerkkennis hebt van spraakconcepten voor Cisco IOS-XE en IOS-XE

  • basisinzicht hebt in SIP (Session Initiation Protocol)

  • basisinzicht hebt in Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) als uw implementatiemodel Unified CM omvat

  Meer informatie vindt u in de configuratiehandleiding bij Cisco Unified Border Element (CUBE) op https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube/configuration/cube-book.html

Certificaat- en beveiligingsvereisten voor de lokale gateway

Webex Calling vereist beveiligde signalering en media. De lokale gateway voert de codering uit en er moet een TLS-verbinding uitgaand naar de cloud worden gemaakt volgens de volgende stappen:

 • De LGW moet worden bijgewerkt met de CA-rootbundel van Cisco PKI

 • Een set SIP-digest-aanmeldgegevens van de configuratiepagina van de trunk van Control Hub wordt gebruikt voor de configuratie van de LGW (de stappen zijn onderdeel van de configuratie die volgt)

 • CA-rootbundel valideert het gepresenteerde certificaat

 • Er wordt om aanmeldgegevens gevraagd (verstrekte SIP-digest)

 • De cloud identificeert welke lokale gateway veilig is geregistreerd

Firewall-, NAT traversal- en mediapadoptimalisatievereisten voor de lokale gateway

In de meeste gevallen kunnen de lokale gateway en de eindpunten zich in het interne netwerk van de klant bevinden en gebruikmaken van privé IP-adressen met NAT. De bedrijfsfirewall moet uitgaand verkeer (SIP, RTP/UDP, HTTP) toestaan naar specifieke IP-adressen/poorten die worden beschreven in Poortreferentiegegevens.

Als u mediapadoptimalisatie met ICE wilt gebruiken, moet de op Webex Calling gerichte interface van de lokale gateway een direct netwerkpad hebben naar en vanuit de Webex Calling-eindpunten. Als de eindpunten zich op een andere locatie bevinden en er geen direct netwerkpad is tussen de eindpunten en de op Webex Calling gerichte interface van de lokale gateway, moet er voor de lokale gateway een openbaar IP-adres zijn toegewezen aan de op Webex Calling gerichte interface voor gesprekken tussen de lokale gateway en de eindpunten om mediapadoptimalisatie te kunnen gebruiken. Ook moet IOS-XE-versie 16.12.5 worden uitgevoerd.