De Muziekmodus is handig voor muzieklessen op afstand, het testen van muziekinstrumenten en andere situaties waarin het belangrijk is om het volledige muziekbereik te horen. Het apparaat gebruikt nog steeds de functie echo-opheffing en de functie voor het reduceren van de omgevingsgeluiden om te voorkomen dat externe apparatuur nodig is, en dat zonder in te boeten op de prestaties.

Wanneer de muziekmodus niet wordt gebruikt, filtert het apparaat extra ruis en worden de variaties van het geluidsniveau verminderd. Dit is geschikt voor vergaderomgevingen en helpt storende geluiden te verminderen. De extra filters zijn niet van invloed op opgenomen muziek die als presentatie wordt gedeeld via het apparaat.

1

Als u de Muziekmodus wilt gebruiken, moet u deze eerst op uw apparaat inschakelen. Veeg vanaf de rand van het scherm om het configuratie scherm te openen en te gaan naar apparaatinstellingen > muziek modus en deze weer in te scha kelen.

2

Veeg vanuit het Start scherm vanaf de rand van het scherm om het configuratie scherm te openen en de microfoon opties te selecteren .

Selecteer muziek modus in het menu om deze in te scha kelen.Selecteer Standaard in hetzelfde menu om de Muziekmodus uit te schakelen .

1

Als u de Muziekmodus wilt gebruiken, moet u deze eerst op uw apparaat inschakelen. Selecteer de apparaatnaam in de linkerbovenhoek van het Start scherm en ga naar Instellingen > Muziekmodus en schakel deze optie in.

2

Selecteer het microfoonpictogram in het beginscherm .

Selecteer Muziekmodus in het audiomenu om deze in te schakelen.Selecteer Standaard in hetzelfde menu om de Muziekmodus uit te schakelen .