Musikläge är användbart för fjärrmusik, musiklektioner, test av musik instrument och andra situationer där det är viktigt att höra hela musikutbudet. Enheten använder fortfarande ekonullering och möjligheten att minska bakgrundsljud för att undvika behov av extern utrustning utan att det avtrräcks från prestandan.

När Musik-läget inte används filtrerar enheten ut fler störande ljud och minskar ljudnivån. Detta minskar störningarna i mötesinställningarna och minskar störande ljud. Den ytterligare filtreringen hindrar inte inspelningsmusik som delas som en presentation via enheten.

1

För att använda musikläget måste du först aktivera det på din enhet. Svep från skärmens kant för att öppna kontrollpanel och gå till Enhetsinställningar > Musikläge och aktivera den.

2

På hemskärmen sveper du från skärmens kant för att öppna kontrollpanel och väljer mikrofonalternativen .

Välj Musik-läge i menyn för att aktivera den.För att stänga av musikläget väljer du Standard från samma meny.

1

För att använda musikläget måste du först aktivera det på din enhet. Välj enhetsnamnet i det övre vänstra hörnet på hemskärmen och gå till Inställningar > Musikläge och aktivera det.

2

På hemskärmen väljer du mikrofonikonen .

Välj Musik-läge på ljudmenyn för att aktivera den.För att stänga av musikläget väljer du Standard från samma meny.