Music-läget är användbart för fjärrstyrda musiks lektioner, testning av musik instrument och andra situationer där det är viktigt att höra hela musik intervallet. Enheten använder fortfarande sitt eko avbrott och minskning av miljö bakgrunds störningar för att undvika behovet av extern utrustning, utan att minska prestandan.

När musik läget inte används filtrerar enheten bort ytterligare brus och minskar variationerna i ljud nivån. Detta gäller Mötes inställningar och minskar risken för att ljudet störs. Den extra filtreringen stör inte inspelad musik som delas via enheten under en presentation.

1

Om du vill använda musikläget aktiverar du det på enheten först. Dra från kanten på skärmen för att öppna kontroll panelen och gå till enhets inställningar > musik läge och aktivera den.

2

Från hem skärmen drar du från kanten av skärmen för att öppna kontroll panelen och väljer mikrofon alternativ .

Välj Music -läge på menyn om du vill slå på det.Om du vill stänga av musikläget väljer du Standard på samma meny.

1

Om du vill använda musikläget aktiverar du det på enheten först. Välj enhetens namn uppe till vänster på startskärmen, gå till Inställningar > Musikläge och aktivera läget.

2

Välj mikrofonikonen på startskärmen.

Välj Musikläge på ljudmenyn om du vill aktivera funktionen.Om du vill stänga av musikläget väljer du Standard på samma meny.