Musikkmodus er nyttig for eksterne musikktimer, testing av musikkinstrumenter og andre situasjoner der det er viktig å høre hele musikkspekteret. Enheten bruker fortsatt ekkokansellering og miljøreduksjon av bakgrunnsstøy for å unngå behovet for eksternt utstyr, uten å forringe ytelsen.

Når musikkmodus ikke er i bruk, filtrerer enheten ut ekstra støy og reduserer lydnivåvariasjoner. Dette tar hensyn til møteinnstillinger og bidrar til å redusere forstyrrende støy. Den ekstra filtreringen forstyrrer ikke innspilt musikk som deles som en presentasjon gjennom enheten.

1

For å bruke musikkmodus må du først aktivere den på enheten din. Sveip fra kanten av skjermen for å åpne kontrollpanelet og gå til Enhetsinnstillinger > Musikkmodus og slå den på.

2

Fra startskjermen, sveip fra kanten av skjermen for å åpne kontrollpanelet og velg Mikrofonalternativer .

Velg Musikkmodus fra menyen for å slå den på.For å slå av musikkmodus, velg Standard fra samme meny.

1

For å bruke musikkmodus må du først aktivere den på enheten din. Velg enhetsnavnet øverst til venstre på startskjermen og gå til Innstillinger > Musikkmodus og slå den på.

2

Fra startskjermen velger du mikrofonikonet .

Velg Musikkmodus fra lydmenyen for å slå den på.For å slå av musikkmodus, velg Standard fra samme meny.