Tryb muzyki umożliwia zdalne lekcje muzyki, testowanie instrumentów muzycznych oraz inne sytuacje, w których istotne jest odsłuchiwanie pełnego zakresu muzyki. Urządzenie nadal korzysta z funkcji tłumienia ECHA i szumów tła w środowisku w celu uniknięcia konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych bez wpływu na wydajność.

Gdy tryb muzyki nie jest używany, urządzenie filtruje dodatkowe szumi i redukuje wahania poziomu dźwięku. Dotyczy to zarówno ustawień spotkania, jak i pomagających w ograniczeniu szumu. Dodatkowe filtrowanie nie koliduje z nagranymi utworami udostępnionymi jako prezentacje przez urządzenie.

1

Najpierw włącz tryb muzyki na urządzeniu.

Szachownica, biurko: Przesuń z brzegu ekranu lub dotknij ikony , aby otworzyć Panel sterowania. Dotknij opcji urządzenia i przewiń do trybu Muzyka. Ją włączyć.

Serie pokojów: dotknij ikony Na ekranie głównym kontrolera, aby otworzyć Panel sterowania. Dotknij opcji urządzenia i przewiń do trybu muzyka. Ją włączyć.

2

Aby korzystać z trybu muzyki, Otwórz Panel sterowania na urządzeniu lub kontrolerze Dotknij opcji Microphone (mikrofon) .

Z menu wybierz opcję tryb muzykiAby wyłączyć tryb muzyki, wybierz z tego samego menu opcję Neutral .

1

Najpierw włącz tryb muzyki na urządzeniu. Wybierz nazwę urządzenia w lewym górnym rogu ekranu głównego urządzenia lub kontrolera i przejdź do opcji > tryb muzyczny i włącz ją.

2

Aby korzystać z trybu muzyki, na ekranie głównym urządzenia lub kontrolera dotknij ikony mikrofonu .

Z menu audio wybierz opcję tryb muzyki, aby ją włączyć.Aby wyłączyć tryb muzyki, wybierz z tego samego menu opcję domyślne .