Tryb muzyki umożliwia zdalne lekcje muzyki, testowanie instrumentów muzycznych oraz inne sytuacje, w których istotne jest odsłuchiwanie pełnego zakresu muzyki. Urządzenie nadal korzysta z funkcji tłumienia ECHA i szumów tła w środowisku w celu uniknięcia konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych bez wpływu na wydajność.

Gdy tryb muzyki nie jest używany, urządzenie filtruje dodatkowe szumi i redukuje wahania poziomu dźwięku. Dotyczy to zarówno ustawień spotkania, jak i pomagających w ograniczeniu szumu. Dodatkowe filtrowanie nie koliduje z nagranymi utworami udostępnionymi jako prezentacje przez urządzenie.

1

Aby korzystać z trybu muzyki, należy go najpierw włączyć na urządzeniu. Przesuń z krawędzi ekranu, aby otworzyć Panel sterowania i przejdź do ustawień urządzenia > Tryb muzyki i włącz go.

2

Na ekranie głównym przesuń od krawędzi ekranu, aby otworzyć Panel sterowania i wybierz Opcje mikrofonu .

Wybierz opcję Tryb muzyki z menu, aby ją włączyć.Aby wyłączyć tryb muzyki, wybierz z tego samego menu opcję domyślne.

1

Aby korzystać z trybu muzyki, należy go najpierw włączyć na urządzeniu. Wybierz nazwę urządzenia w lewym górnym rogu ekranu głównego i przejdź do opcji > Tryb muzyki i włącz ją.

2

Na ekranie głównym wybierz ikonę mikrofonu .

Z menu audio wybierz opcję Tryb muzyki, Aby ją włączyć.Aby wyłączyć tryb muzyki, wybierz z tego samego menu opcję domyślne.