Muzički režim je koristan za časove daljinske muzike, testiranje muzičkih instrumenata i druge situacije u kojima je važno čuti pun spektar muzike. Uređaj i dalje koristi svoje eho otkazivanje i mogućnosti smanjenja buke u pozadini kako bi izbegao potrebu za spoljnom opremom, bez odstupanja od performansi.

Kada muzički režim nije u upotrebi, uređaj filtrira dodatne zvukove i smanjuje varijacije nivoa zvuka. Ova mačka se maši za postavke sastanka i pomaže u smanjenju ometajuće buke. Dodatno filtriranje ne remeti snimljenu muziku koja se deli kao prezentacija putem uređaja.

1

Da biste koristili muzički režim, prvo ga omogućite na uređaju. Brzo prevucite sa ivice ekrana da biste otvorili kontrolnu tablu i idite na postavke uređaja > muzički režim i prebacite ga.

2

Sa početnog ekrana brzo prevucite sa ivice ekrana da biste otvorili kontrolnu tablu i izabrali opcije mikrofona .

Izaberite muzički režim iz menija da biste ga uključili.Da biste isključili muzički režim, u istom meniju izaberite opciju "Podrazumevano".

1

Da biste koristili muzički režim, prvo ga omogućite na uređaju. Izaberite ime uređaja u gornjem levom uglu početnog ekrana i idite u settings > Music mode i prebacite ga.

2

Sa početnog ekrana izaberite ikonu mikrofona .

Izaberite muzički režim iz audio menija da biste ga uključili.Da biste isključili muzički režim, u istom meniju izaberite opciju "Podrazumevano".