1

Nadat u een webinar hebt gepland, klikt u op het tabblad Host in het gedeelte E-mailberichten op E-mailsjabloon aanpassen.

U kunt ook uwWebinaruit de lijst onder Agenda.
2

Klik in het gedeelte Herinneringen of Overige op de herinnering die u wilt aanpassen.

3

Als u de herinnering wilt in- of uitschakelen, verplaatst u de schuifbalk naast Herinnering inschakelen naar Aan of Uit.

4

Selecteer de e-mailsjabloon die u wilt gebruiken of aanpassen in vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de datum en tijd waarop u de herinnering wilt verzenden. Klik vervolgens op Sjabloon toepassen.


 
Als u een licentie hebt voor 10.000 deelnemers of meer, kunnen herinneringen slechts 12 uur voor deWebinarstartdatum en -tijd, zodat alle deelnemers de herinnering ontvangen.
5

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de sjabloon die u zojuist hebt toegepast, klikt u op Sjabloon bewerken.


 

U kunt variabelen verwijderen of herschikken, maar u kunt nooit de tekst in een variabele wijzigen. Bijvoorbeeld in %Topic%, wijzig de tekst niet Topic binnen de procenttekens. Als u het wijzigt, Webex Webinarskan niet de juiste tekst vervangen vanuit uwWebinarInformatie.

U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar niet tussen sjablonen.

6

Klik op Opslaanen vervolgens op Terug om de pagina met e-mailsjablonen aan te passen.

7

Wijzigingen aanbrengen in andere herinneringen en klik vervolgens op Terug naar de pagina met webinargegevens.

8

Klik in het gedeelte E-mailberichten op E-mails verzenden om nu uw herinneringen te verzenden.

9

Vink de selectievakjes aan naast de ontvangers en klik vervolgens op Verzenden.

10

Klik op Gereed.