1

Klicka på Anpassa e-postmalli avsnittet Email messages (E-postmeddelanden) under fliken Värd.

Du kan även välja dinWebinarfrån listan under Kalender.
2

I avsnittet Påminnelser eller Annat klickar du på den påminnelse som du vill anpassa.

3

För att slå på eller av påminnelsen flyttar du skjutreglaget bredvid Aktivera påminnelse till På eller Av.

4

Välj e-postmallen du vill använda eller anpassa från listruta och välj sedan datum och tid när du vill skicka påminnelsen och klicka på Tillämpa mall.


 
Om du har en licens för 10 000 deltagare eller fler kan påminnelser endast schemaläggas 12 eller fler timmar före tWebinarstartdatum och -tid, så att alla deltagare får en påminnelse.
5

Klicka på Redigera mall för att göra ändringar i mallen du just har tillämpat.


 

Du kan ta bort eller sortera om variabler, men du ska aldrig ändra texten i en variabel. Till exempel i %Topic%, ändra inte texten Topic inom procenttecknen. Om du ändrar det Webex Webinarskan inte ersätta med rätt text från dinWebinarInformation.

Du kan flytta variabler inom en mall, men inte mellan mallar.

6

Klicka på Sparaoch sedan på Tillbaka för att anpassa sidan för e-postmallar.

7

Gör eventuella ändringar i andra påminnelser och klicka sedan på Tillbaka till webbsinarinformationssidan.

8

Klicka på Skicka e-post i avsnittet E-postmeddelanden om du vill skicka påminnelser nu.

9

Markera kryssrutorna bredvid mottagare och klicka sedan på Skicka.

10

Klicka på Har gjort.