Nástroj Device Connector vytvorí pracovný priestor, aktivačný kód a aktivuje všetky vaše zariadenia naraz. Týmto spôsobom nemusíte byť fyzicky prítomní v tej istej miestnosti, aby ste aktivovali zariadenia.

Predpoklady
  • Verzia softvéru CE9.15 alebo novšia.

  • Šifrovaná verzia softvéru CE.

  • Ovládajte prístup k Centru ako správca zariadenia alebo organizácie.

  • Musíte mať adresy IP, používateľské mená a heslá pre všetky zariadenia, ktoré chcete migrovať.

  • Pripojenie HTTPS k zariadeniam pre nástroj Device Connector.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com prejdite na položku Zariadenia a výberom položky Prostriedky vyhľadajte prepojenie na nástroj Prepojenie na prepojenie na nástroj Prepojenie na konektor zariadení. Ďalšie informácie o nástroji nájdete v téme Cisco Webex Device Connector .

2

Po nainštalovaní nástroja Device Connector vyberte možnosť Chcem zaregistrovať viacero zariadení do cloudu a kliknite na položku Registrovať zariadenia pomocou CSV alebo Cisco TMS Overview Exportovať súbory .

3

Vyhľadajte súbor v počítači a otvorte ho.

Ak chcete vytvoriť súbor z TMS, exportujte správu Prehľad systému a vyberte iba systémový parameter Nastavenia siete > Názov hostiteľa . Manuálne pridajte stĺpce pre meno používateľa a heslo.

Pre súbor CSV musíte vytvoriť stĺpce pre adresu , meno používateľa aheslo .


 

Nástroj používa názov systémovej jednotky z aktuálneho systému poskytovania pre názov pracovného priestoru. Ak nie je k dispozícii, použije sa MAC adresa. Názov môžete zmeniť kliknutím na pole názvu.

4

Kliknutím na položku Zaregistrovať všetky prepojíte všetky uvedené zariadenia. Ak chcete zaregistrovať jednotlivé zariadenie, kliknite vedľa neho na tlačidlo Registrovať .

Device Connector odošle informácie o zariadení vašej organizácii Webex a služba Webex Identity Service vytvorí aktivačné kódy pre všetky zariadenia. Aktivačné kódy sa odosielajú do zariadení prostredníctvom rozhrania API. Aby to fungovalo, musí byť povolený protokol HTTPS.

Keď je zariadenie zaregistrované v cloudových službách Cisco Webex, kliknutím na názov zariadenia môžete otvoriť stránku zariadenia priamo v ovládacom centre.

Ak je na zariadení uvedené , že registrácia čaká na spracovanie, ešte nie je zaregistrované. Konfigurácia sa použije, keď systém poskytovania tlačí do zariadenia aktualizované konfigurácie. Systém sa pokúsi zaregistrovať zariadenie po dobu 7 dní, kým nevyprší platnosť aktivačného kódu. Ak je zariadenie počas tohto obdobia k dispozícii, zaregistruje sa.