Verktyget Device Connector skapar en arbetsyta, en aktiveringskod och aktiverar alla dina enheter på en gång. Därmed behöver du inte vara fysiskt närvarande i samma rum för att aktivera enheterna.

Förutsättningar
  • Programvaruversion CE9.15 eller senare.

  • Krypterad version av CE-programvara.

  • Åtkomst till Control Hub som enhet eller organisationens administratör.

  • Du måste ha IP-adresser, användarnamn och lösenord för alla enheter som du ska migrera.

  • HTTPS-anslutning till dina enheter för verktyget enhetsanslutning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer Resurser i listan. Läs mer om verktyget i Cisco Webex Device Connector.

2

När du har installerat verktyget för enhetsanslutning väljer du Jag vill registrera flera enheter i molnet och klickar på Registrera enheter med CSV eller Cisco TMS översikt över exportera filer.

3

Bläddra till filen på din dator och öppna den.

För att skapa filen från TMS exporterar du en systemöversiktsrapport och väljer enbart Nätverksinställningar > Värdsystemparameter. Lägg till kolumner manuellt för användarnamn och lösenord.

För CSV-filen behöver du skapa kolumner för adress, användarnamn och lösenord.


 

Verktyget använder systemets enhetsnamn från det nuvarande provisioneringssystemet för arbetsytans namn. Om en sådan inte är tillgänglig används adressen MAC. Du kan ändra namnet genom att klicka i namnfältet.

4

Klicka på Registrera alla för att länka alla listade enheter. För att registrera en enskild enhet klickar du på knappen Registrera bredvid den.

Enhetsanslutning skickar enhetsinformationen till Webex-organisationen, och Webex identitetstjänst skapar aktiveringskoder för alla enheter. Aktiveringskoderna skickas till enheterna via API. HTTPS måste vara aktiverat för att det ska fungera.

När enheten har registrerats i Cisco Webex molntjänster kan du klicka på enhetens namn för att öppna enhetssidan direkt i Control Hub.

Om enheten säger att Registreringen väntar har den inte registrerats ännu. Konfigurationen tillämpas när reserveringssystemet skickar uppdaterade konfigurationer till enheten. Systemet försöker registrera enheten i 7 dagar tills aktiveringskoden slutar gälla. Om enheten är tillgänglig under tiden registreras den.