Nástroj Device Connector vytvoří pracovní prostor, aktivační kód a aktivuje všechna vaše zařízení najednou. K aktivaci zařízení tak nemusíte být fyzicky přítomni ve stejné místnosti.

Předpoklady
  • Verze softwaru CE9.15 nebo novější.

  • Šifrovaná verze softwaru CE.

  • Přístup k centru Control Hub jako správce zařízení nebo organizace.

  • Pro všechna zařízení, která chcete migrovat, musíte mít adresy IP, uživatelská jména a hesla.

  • Připojení HTTPS k zařízením pro nástroj Device Connector.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na položku Zařízení a vyberte možnost Zdroje, kde najdete odkaz na nástroj Device Connector. Další informace o nástroji naleznete v článku Cisco Webex Device Connector.

2

Po instalaci nástroje Device Connector vyberte možnost Chci do cloudu zaregistrovat více zařízení a klikněte na možnost Registrace zařízení pomocí exportních souborů CSV nebo Cisco TMS Overview.

3

Vyhledejte soubor v počítači a otevřete jej.

Pokud chcete soubor vytvořit z portálu TMS, exportujte zprávu Přehled systému a vyberte pouze systémový parametr Nastavení sítě > Název hostitele. Ručně přidejte sloupce pro uživatelské jméno a heslo.

Pro soubor CSV musíte vytvořit sloupce pro adresu, uživatelské jménoheslo.


 

Nástroj používá název systémové jednotky z aktuálního systému zřizování pro název pracovního prostoru. Pokud není k dispozici, použije se MAC adresa. Název můžete změnit kliknutím na pole s názvem.

4

Kliknutím na tlačítko Registrovat vše propojíte všechna uvedená zařízení. Pokud chcete registrovat jednotlivé zařízení, klikněte na tlačítko Registrovat vedle něj.

Nástroj Device Connector odešle informace o zařízení organizaci Webex a služba identit Webex vytvoří aktivační kódy pro všechna zařízení. Aktivační kódy se do zařízení odesílají prostřednictvím rozhraní API. Aby tato funkce fungovala, musí být povolen protokol HTTPS.

Pokud je zařízení registrováno ke cloudovým službám Cisco Webex, můžete kliknutím na název zařízení otevřít stránku zařízení přímo v centru Control Hub.

Pokud zařízení uvádí čekající registrace, není dosud zaregistrováno. Konfigurace se použije, když systém provisioningu odešle do zařízení aktualizované konfigurace. Systém se pokusí propojit se zařízením během 7 dnů, dokud nevyprší platnost aktivačního kódu. Pokud je zařízení během této doby k dispozici, bude zaregistrováno.