1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Klik in de gespreksgebruikersportalop Gespreksinstellingen.

3

In-/uitschakelen voor wachtend gesprek.

4

Klik op Opslaan.