1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Arayan Kullanıcı Portalında ÇağrıAyarları 'netıklayın.

3

Arama Beklemede'ye geçiş.

4

Kaydet’e tıklayın.