1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

I användarportalen för samtalklickar du på Samtalsinställningar.

3

Växla mellan samtal väntar.

4

Klicka på Spara.