Sommige van deze gespreksinstellingen zijn alleen beschikbaar in Geavanceerde gespreksinstellingen als ze zijn ingeschakeld door uw beheerder. Als u niet zeker weet welke opties voor u zijn ingeschakeld, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Anonieme gesprekken weigeren

Met de functie Anoniem gesprek weigeren worden gesprekken met geblokkeerde ID's of niet-geïdentificeerde nummers automatisch geweigerd.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Selecteren Inkomende gesprekken .

3

Als u niet-geïdentificeerde nummers automatisch wilt weigeren, schakelt u de Anonieme oproep weigeren schakelen.

Gesprekken doorschakelen instellen

Door u toe te staan gesprekken door te schakelen naar een ander telefoonnummer dan uw voicemail, houdt Gesprek doorschakelen u verbonden waar u ook bent. U kunt bepalen wanneer gesprekken worden doorgeschakeld en naar welke telefoonnummers.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Selecteren Inkomende gesprekken > Gesprekken doorschakelen .

3

Schakel de schakelaar in en voer een telefoonnummer in voor de typen gesprekken die u wilt doorschakelen:

 • Bij geen antwoord —Gesprekken die niet worden beantwoord nadat een bepaald aantal belsignalen is overgegaan, worden doorgeschakeld.

  Gebruik Aantal belsignalen om in te stellen hoe vaak u wilt dat het gesprek overgaat voordat het wordt doorgeschakeld.

 • Wanneer bezet —Als u al in gesprek bent, worden alle andere gesprekken doorgeschakeld.

 • Wanneer niet bereikbaar —Alle onbeantwoorde en bezette gesprekken worden doorgeschakeld.


 

Als u wilt al uw gesprekken doorschakelen naar een ander nummer, kunt u dat rechtstreeks in de Webex app doen.

Opeenvolgend belsignaal instellen

Wanneer Opeenvolgend rinkelen is ingeschakeld, gaat een reeks telefoonnummers een voor een over totdat het gesprek wordt beantwoord. Als de oproep nog steeds niet wordt beantwoord wanneer de reeks is voltooid, wordt deze doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail, afhankelijk van uw instellingen voor onbeantwoorde oproepen.

De beller hoort tijdens het proces een comfortbericht, zodat hij of zij weet dat het systeem u probeert te vinden.

U kunt de volgende instellingen kiezen wanneer u een lijst met opeenvolgende belsignalen maakt:

 • Stel maximaal vijf telefoonnummers in die in een ingestelde volgorde moeten overgaan.

 • Kies het aantal belsignalen voordat het gesprek wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

 • Schakel Antwoordbevestiging in, waarbij de persoon die het gesprek beantwoordt, moet bevestigen dat hij of zij het gesprek heeft geaccepteerd.

 • Kies of de lijst met opeenvolgende belsignalen moet overgaan als u al in gesprek bent.

 • Stel een schema in voor Opeenvolgend belsignaal (schakel dit bijvoorbeeld in het weekend in).

 • Bellers toestaan de gespreksreeks op elk gewenst moment te onderbreken en te worden doorverbonden met uw proces voor onbeantwoorde gesprekken (bijvoorbeeld voicemail). Deze optie wordt aangekondigd voordat bellers worden doorgeschakeld naar de bellijst.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Selecteren Inkomende gesprekken > Opeenvolgend belsignaal .

3

Als u uw sequentiële lijst wilt instellen, selecteert u Belnummers en voer de telefoonnummers in in de volgorde waarin u ze wilt laten bellen.

Voor elk nummer kunt u kiezen hoe vaak het gesprek overgaat voordat wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

4

Aanvinken Antwoordbevestiging vereist voor elk nummer zoals vereist.

5

U kunt de volgende aanvullende instellingen kiezen:

Instelling Beschrijving
Basislocatie eerst bellen

Schakel deze optie in als u wilt dat uw basislocatie (primaire telefoon) altijd als eerste overgaat.

U kunt kiezen hoe vaak het gesprek overgaat voordat het wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

Doorgaan indien bezet

Aanvinken Doorgaan indien bezet als u wilt dat gesprekken worden doorgeschakeld naar de lijst met opeenvolgende belsignalen wanneer u al in gesprek bent op uw basislocatie.

De beller kan annuleren

Inschakelen Beller kan annuleren als u wilt dat bellers de gespreksreeks kunnen overslaan en rechtstreeks naar de voicemail kunnen gaan.

6

Selecteren Wanneer bellen om een vooraf gedefinieerde agenda te selecteren die definieert wanneer sequentiële belsignalen worden toegepast. Agenda's worden gedefinieerd in de Klantgebruikersportal (CUP) .

Wisselgesprek inschakelen

Wanneer Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een meldingstoon als er een ander gesprek binnenkomt terwijl u al een actieve oproep. U kunt ervoor kiezen om het actieve oproep in de wacht te zetten en het Binnenkomend gesprek te beantwoorden of u kunt het Binnenkomend gesprek negeren.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Selecteren Inkomende gesprekken .

3

Schakel de . in Wisselgesprek schakelen.

Uw beller- Id blokkeren

Als u uw telefoonnummer wilt verbergen zodat het niet wordt weergegeven aan mensen die u belt, kunt u uw beller- Id blokkeren.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Selecteren Uitgaande gesprekken .

3

Schakel de . in Mijn beller- Id blokkeren schakelen.

Uw voicemailvoorkeuren instellen

U kunt de volgende instellingen voor uw voicemail kiezen:

 • Kies wanneer gesprekken worden doorgeschakeld naar voicemail (altijd, bij geen antwoord, bij bezet).

 • Kies hoe u uw spraakberichten wilt ontvangen.

 • Kies hoe u een melding wilt ontvangen over nieuwe spraakberichten.

 • Stel het aantal belsignalen in voordat een beller wordt doorgeschakeld naar de voicemail.

 • Bellers toestaan op te drukken 0 om uw voicemailbegroeting te onderbreken en te worden doorverbonden met een alternatief nummer (bijvoorbeeld een receptioniste).

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen in de Webex app.

2

Schakel uw voicemail in door te selecteren Voicemail en het inschakelen van de Voicemailservice schakelen.

3

Kies wanneer uw gesprekken worden doorgeschakeld naar de voicemail door te selecteren: Gesprekken naar voicemail verzenden > Instellingen instellen .

In Aantal belsignalen , kiest u hoeveel beltonen de beller hoort voordat het gesprek wordt doorgeschakeld naar de voicemail.

4

Kies hoe u nieuwe spraakberichten wilt ontvangen door te selecteren Wanneer een bericht binnenkomt en een van de volgende:

 • In uw Webex -app: als u nieuwe spraakberichten wilt ontvangen in uw Webex -app, schakelt u de Unified Messaging gebruiken schakelen. Aanvinken Indicator voor wachtend bericht als u een meldingsbadge wilt zien wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt.

 • Per e-mail: als u nieuwe spraakberichten per e-mail wilt ontvangen, schakelt u de Doorsturen naar e-mailadres toggle en voer een e-mailadres in.

5

Als u e-mailmeldingen over nieuwe spraakberichten wilt ontvangen, schakelt u de E-mail -mailmelding toggle en voer een e-mailadres in.

Schakel de . in Carbon Copy voor e- E-mail schakelknop als u een kopie van de melding naar een ander e-mailadres wilt verzenden.

6

Als u wilt toestaan dat bellers uw voicemailbegroeting overslaan, schakelt u de Druk op '0' om door te schakelen toggle en voer een alternatief telefoonnummer in.