De Cisco-headset 520-serie is uitgerust met een afneembare inline controller.

Figuur 1. Controller voor de Cisco-headset 520-serie
Controller voor de Cisco-headset 520-serie

Met de inline USB-controller is het eenvoudig om standaard gespreksfuncties te gebruiken.

Figuur 2. Inline controller voor de Cisco-headset 530-serie
Controller voor de Cisco-headset 530-serie
Wanneer u een inkomende oproep hebt, hoort u de beltoon in uw headset.

Druk op de inline controller op Gesprek de knop Gesprek.

Druk op Boven boven of Onder onder op de inline controller.

Houd Gesprek de knop Gesprek op de inline controller ingedrukt tot u een toon hoort.

Druk op Dempen de knop Dempen op de inline controller.

Druk twee keer op Gesprek de knop Gesprek op de inline controller.

Druk op Gesprek gespreksknop op de inline controller.

Als u een inkomend gesprek hebt, zal de headset dit automatisch beantwoorden.

De gespreksbeheerknoppen voor de Cisco-headset 560-serie vindt u op de oorschelp van de headset.

GespreksknopDempknopVolumeknoppen

1

Houd Gesprek de knop Gesprek op uw headset gedurende 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon die de status van de headset aangeeft.

2

Voer een van de volgende acties uit.

 • Houd Gesprek de gespreksknop gedurende 1 seconde ingedrukt om de headset opnieuw in te schakelen.
 • Plaats de headset op de basis.
Wanneer u een inkomende oproep hebt, hoort u de beltoon in uw headset.

Voer een van de volgende acties uit.

 • Druk op Gesprek de knop Gesprek op uw headset.
 • Til de headset van de basis af.

Gebruik Volume de volumeregelingen op uw headset.

Voer een van de volgende acties uit.

 • Druk op Dempen de knop Dempen op uw headset.
 • U kunt ook uzelf dempen met de knop Dempen op de multibasis.

Voer een van de volgende acties uit.

 • Houd Gesprek de knop Gesprek op uw headset ingedrukt tot u een toon hoort.
 • Plaats uw headset op de basis.

Druk twee keer op Gesprek de knop Gesprek op uw headset.

Druk tijdens een gesprek op Gesprek de knop Gesprek op uw headset.

 • Als u een inkomend gesprek hebt, zal de headset dit automatisch beantwoorden.
Wanneer u een inkomende oproep hebt, hoort u de beltoon in uw headset, zelfs als de oproep vanaf een bron komt die u niet hebt geselecteerd.

Voer een van de volgende acties uit:

 • Druk op Gesprek de knop Gesprek op uw headset.
 • Druk op de multibasis op de betreffende bronknop van het inkomende gesprek.

   

  Actieve gesprekken worden niet automatisch in de wacht gezet wanneer u op de multibasis van bron verandert. Zorg ervoor dat u actieve gesprekken in wacht zet of beëindigt alvorens u van bron verandert. Actieve gesprekken worden automatisch in de wacht gezet wanneer u op Gesprek de gespreksknop op de headset drukt.