1

Selecteer schakelen tussen camera apparaat of mijn video stoppen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster videoverbinding Geavanceerde opties .

2

Pas de instellingen zo nodig aan.