1

Selecteer scha kelen tussen camera apparaat of mijn video stoppen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster Video verbindingGeavanceerde opties.

2

Pas de instellingen zo nodig aan.