1

Selecteer Schakelen tussen camera-apparaten of mijn video stoppen en selecteer vervolgens in dialoogvenster geavanceerde opties .

2

Pas de instellingen zo nodig aan.