Webex Events (nieuw) is beschikbaar op sites van versie 41.4 en hoger.

Het aantal personen dat u kunt uitnodigen voor een gebeurtenis is afhankelijk van de aangeschafte licentie. Webinars kunnen tot 3000 personen bevatten. Webcasts zijn alleen inbegrepen bij gebeurtenisabonnementen met 3000 of meer gebruikers.

Nadat u een gebeurtenis hebt gepland, ontvangt u drie e-mails: één kopie voor uzelf, een kopie van de e-mail die alle panelleden ontvangen en één e-mail die u kunt doorsturen naar deelnemers.

1

Meld u aan bij uw Webex-site, klik op de vervolgkeuzepijl naast Een vergadering plannen en selecteer vervolgens Een gebeurtenis plannen.

2

Voeg de basisprincipes toe door de volgende informatie op te geven:

  • Onderwerp- Kies een onderwerp dat mensen zullen herkennen en enthousiast worden.
  • Gebeurteniswachtwoord - Gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Deelnemers moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen nemen aan uw gebeurtenis.
  • Datum en tijd: geef aan wanneer de gebeurtenis plaatsvindt, waarbij u rekening houdt met detijdzones van uw deelnemers.
  • De weergave van dedeelnemer : geef aan of u een webinar of een webcast wilt plannen. Zie Webinar en Webcastmodus vergelijken in Webex Events (nieuw) voor meer informatie.
3

Stel uw panelleden in door de volgende informatie op te geven:

  • Panelleden: voer de e-mailadressen in van de personen die u uitnodigt om u te helpenuw gebeurtenis of webcast uit te voeren. Als de host een account op deze site heeft, kunt u naast de naam selecteren als u wilt dat deze een cohost wordt.
  • Wachtwoordpanellid : gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Panelleden moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen uitmaken van het deelvenster Gebeurtenis. Als panelleden dit wachtwoord niet invoeren wanneer ze deelnemen aan uw gebeurtenis, nemen ze alleen deel als deelnemer.

     

    Als een panellid een account heeft op dezelfde site waar de gebeurtenis wordt gehost, moeten deze zich alleen aanmelden. Als deze persoon geen account heeft op dezelfde site, wordt hij of zij gevraagd dit panellidwachtwoord in te voeren.

4

Klik op Geavanceerde opties tonen om audio-opties aan te passen, een agenda toe te voegen, registratie te vereisen, een oefensessie houden en meer.

5

Klik op Plannen om uw gebeurtenis te plannen voor een latere datum.