Webinars in de webcastweergave zijn alleen opgenomen in Webex Webinars-abonnementen voor 3000 of meer gebruikers. Webinars in de webcastweergave zijn niet beschikbaar voor Webex voor de overheid.

Webinars in de webcastweergave ondersteunen de nieuwste stabiele versies van Chrome-, Edge-, Firefox- en Safari-desktop- en mobiele browsers. Gebruik de meest bijgewerkte versie van een ondersteunde browser om de beste ervaring te garanderen. Webinars in de webcastweergave bieden geen ondersteuning voor Internet Explorer.

Voor betere compatibiliteit bieden webinars in webcastweergave ondersteuning voor eerdere versies van de volgende browsers:

BrowserVersieBesturingssysteem
Chrome 80 en hoger macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Edge 80 en hoger macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Firefox 78 en hoger macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Safari 14 en hoger macOS, iOS, iPadOS

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Een webinar plannen.

2

(Optioneel) Als u opgeslagen webinarsjablonen hebt, selecteert u een van de webinarsjablonen in het vervolgkeuzemenu.

3

Voeg de volgende informatie toe:

 • Onderwerp: kies een onderwerp dat mensen herkennen en enthousiast kunnen maken.
 • Datum en tijd: geef aan wanneer de webinar plaatsvindt. Als u personen uit verschillende tijdzones uitnodigt, klikt u op de tijdzone-planner zodat u een tijd vindt die het meest voor iedereen werkt.
 • Maximumaantal deelnemers: kies het maximale aantal deelnemers en kies of u een webinar in webcastweergave wilt weergeven.

   

  Voor webinars met meer dan 10.000 deelnemers is de Webcastweergave vereist voor deelnemers en wordt automatisch voor u geselecteerd.

 • Panelleden:voer de e-mailadressen in van de personen die u uitnodigt om u te helpen uw webinar te runnen. U kunt maximaal 500 panelleden via uw webinar houden. Als de host een account op deze site heeft, kunt u naast de naam selecteren als u wilt dat deze een cohost is.
 • Webinaragenda: voeg alle context of gegevens toe die uw deelnemers over de komende webinar moeten hebben.
4

Voeg in het gedeelte Beveiliging de volgende informatie toe:

 • Wachtwoord panellid: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Panelleden moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen uitmaken van uw webinarpaneel. Als panelleden dit wachtwoord niet invoeren wanneer ze deelnemen aan uw webinar, nemen ze deel als deelnemer.

   

  Als een panellid een account heeft op dezelfde site die de webinar host, moet hij of zij zich aanmelden. Als deze persoon geen account heeft op dezelfde site, wordt hij of zij gevraagd dit panellidwachtwoord in te voeren.

  Bekijk Rollen in Webex-webinars voor informatie over de verschillen tussen de verschillende rollen.

 • Webinarwachtwoord: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Deelnemers moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen nemen aan uw webinar.
 • Deelnemen vóór host: panelleden en deelnemers toestaan deel te nemen aan uw webinar en panelleden om verbinding te maken met hun audio voordat de webinar start.
 • Account verplichten: als u wilt dat deelnemers een Webex-account hebben op deze website om te kunnen deelnemen aan de webinar, vink dan dit selectievakje aan.

  Als u de webinar wilt beperken tot alleen uitgenodigde deelnemers, vink dan het selectievakje aan. Hiermee worden de webinarregistratieopties uitgeschakeld.

 • Openbare webinar: controleer deze webinar om uw webinar op de openbare agendalijst te tonen, zodat iedereen de details kan bekijken. We raden u aan een wachtwoord toe te voegen om uw webinar te beveiligen.
5

Voeg in het gedeelte Opties voor audioverbinding de volgende informatie toe:

 • Type audioverbinding

   
  Dit type audioverbinding is alleen voor de host, cohost(s) en panelleden. Deelnemers kunnen alleen VoIP webinars gebruiken in de webcastweergave.
  • Webex-audio: kies ervoor om de audio-opties voor in bellen, terug bellen en computeraudio te ondersteunen. U kunt ook gratis en wereldwijde in belnummers opnemen en de tonen voor deelnemen en verlaten instellen om te horen wanneer iemand deel gaat nemen aan de webinar of deze verlaat.

    
   Wanneer Webex-audio met de functie Naam aankondigen gebruikt, kunnen panelleden die Computer gebruiken voor audio selecteren, hun naam niet opnemen en aankondigen.
  • Gebruik VoIP: beperkt het gebruik van computeraudio voor host, cohosts en panelleden.
  • Andere teleconferentieservice: hiermee kunt u teleconferentiegegevens van derden invoeren.
  • Geen- Geen audio.
 • Panellid dempen
  • De host en cohosts toestaan het dempen van deelnemers op te geven (modus voor dempen via modus beheren) - Hosts en cohosts kunnen het dempen van deelnemers en sip-videoapparaten rechtstreeks inschakelen zonder een verzoek voor dempen op te sturen.
  • Panelleden toestaan het dempen voor zichzelf op te geven via de webinar: als u ervoor kiest panelleden te dempen wanneer ze deelnemen, selecteert u deze optie om ervoor te zorgen dat ze het dempen van hun microfoon kunnen opmpen tijdens de webinar.

   Schakel deze optie niet in als u wilt dat alleen de host of de cohost het dempen van panelleden kan dempen.

  • Panelleden altijd dempen wanneer ze deelnemen aan de webinar: dempt panelleden automatisch wanneer ze deelnemen aan de webinar.
6

Als u geavanceerde opties wilt instellen, zoals de optie Vereisen dat deelnemers zich moeten registreren, klikt u op Geavanceerde opties.

 1. Chatten, Enquête inschakelen voor alle deelnemers, Aantekeningen en Bestandstrans transer zijn standaard ingeschakeld voor hosts en panelleden. Als u een van deze functies wilt uitschakelen, gaat u naar Geavanceerde opties > Webinar-opties bewerken.

 2. Chatten en Deelnemers toestaan om te zien hoeveel deelnemers standaard zijn ingeschakeld. Deelnemers toestaan om de lijst met deelnemers te zien is standaard uitgeschakeld. Als u een van deze functies wilt uitschakelen, gaat u naar Geavanceerde opties > Webinar-opties bewerken.

 3. Klik op het tabblad Host en panelleden of Deelnemers en schakel de selectievakjes naast de opties die u wilt uitschakelen, uit.

7

Klik op Plannen.

8

Als u uw webinar wilt starten in de webcastweergave, verbindt u uw audio en video enklikt u op Webinar starten.


 

Wanneer u een webinar start in de webcastweergave, streamt u nog niet. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

9

Wanneer u klaar bent om te beginnen met streamen, klikt u op Webinar starten, kiest u de streaminglay-out en klikt u vervolgens op Live.

10

Interactie hebben met deelnemers op verschillende manieren bij het hosten van een webinar in webcastweergave met Slido. Gebruik vraag en antwoord om deelnemers vragen te laten stellen van de panelleden of om feedback van deelnemers te geven, deelnemers te laten stemmen of kennis te testen. Schakel deze opties uit als u niet wilt dat deelnemers deze zien.

Als u het streamen wilt stoppen, klikt u op Webinarstoppen en klikt u vervolgens op Stoppen om te bevestigen.

 

Hiermee eindigt u niet de webinar in de webcastweergave. Als u de webinar in de webcastweergave wilt beëindigen, klikt u op Webinar beëindigenen vervolgens op Live streamen beëindigen wanneer ik deze verlaat.

1

Open de Webex Meetings-app op uw mobiele apparaat.

2

Ga naar uw lijst met vergaderen en tik op Starten naast uw webinar in de webcastweergave.


 

Wanneer u een webinar start in de webcastweergave, streamt u nog niet. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

3

Kies uw audio- en video-instellingen.

4

Als u klaar bent om te beginnen met streamen, tikt u op MeerPictogram Meer optiesopties en tikt u vervolgens op Webcast starten.

5

Kies de streaminglay-out en tik op Ga live.

Als u het streamen wilt stoppen, tikt u op Webinarstoppen en tikt u op Stoppen om te bevestigen.

 

Hiermee wordt de webinar in de webcastweergave niet beëindigen. Als u de webinar in de webcastweergave wilt beëindigen, tikt u op Webinar beëindigen voor iedereen.

U kunt een webinar hosten in de webcastweergave met een videosysteem dat is verbonden met de Webex Meetings bureaublad-app. Zie Verbinding maken met een videosysteem via de bureaublad-app voor meer informatie.

U kunt geen webinar hosten in de webcastweergave rechtstreeks vanaf een videosysteem.