Webinars in webcastweergaveworden alleen opgenomen metWebex Webinarsabonnementen voor 3000 of meer gebruikers.Webinars in webcastweergavezijn niet beschikbaar voorWebex voor overheid.

1

Meld u aan bij uwWebex-siteen selecteert u Een webinar plannen.

2

(Optioneel) Als u een opgeslagenWebinarkiest u een van de webinarsjablonen in het vervolgkeuzemenu.

3

Voeg de volgende informatie toe:

 • Onderwerp: kies een onderwerp dat mensen zullen herkennen en enthousiast worden.
 • Datum en tijd: geef aan wanneer deWebinarvindt plaats. Als u personen uit verschillende tijdzones uitnodigt, klikt u op de tijdzone-planner zodat u een tijd vindt die het meest voor iedereen werkt.
 • Maximumaantal deelnemers: kies het maximale aantal deelnemers en kies of u eenwebinar in webcastweergave.

   

  Voorwebinarsdie groter zijn dan 10.000 deelnemers, de webcastweergave voor deelnemers is vereist en wordt automatisch voor u geselecteerd.

 • Panelleden: voer de e-mailadressen in van de personen die u uitnodigt om u te helpen uwWebinar. Er kunnen maximaal 500 panelleden in uwWebinar. Als de host een account op deze site heeft, kunt u naast de naam selecteren als u wilt dat deze een cohost is.
 • Webinaragenda: voeg alle context of gegevens toe die uw deelnemers over de komendeWebinar.
4

Voeg in het gedeelte Beveiliging de volgende informatie toe:

 • Wachtwoord panellid: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Panelleden moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen uitmaken van uwWebinar. Als panelleden dit wachtwoord niet invoeren wanneer ze deelnemen aan uwWebinar, nemen ze deel als deelnemer.

   

  Als een panellid een account heeft op dezelfde site waar deWebinaris gehost, moeten ze zich alleen aanmelden. Als deze persoon geen account heeft op dezelfde site, wordt hij of zij gevraagd dit panellidwachtwoord in te voeren.

  Bekijk de rollen inWebex Webinars voor informatie over de verschillen tussen de verschillende rollen.

 • Webinarwachtwoord: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Deelnemers moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen nemen aan uwWebinar.
 • Deelnemen vóór host: panelleden en deelnemers toestaan deel te nemen aan uwWebinaren panelleden om hun audio te verbinden vóór deWebinarBegint.
 • Account vereisen: als u wilt dat deelnemers eenWebexom deel te nemen aan deWebinar, vink dit selectievakje aan.

  Als u deWebinarvink het selectievakje aan om alleen uitgenodigde deelnemers te zien. Dit wordt uitgeschakeldWebinarregistratie-opties.

5

Voeg in het gedeelte Opties voor audioverbinding de volgende informatie toe:

 • Type audioverbinding

   
  Dit type audioverbinding is alleen voor de host, cohost(s) en panelleden. Deelnemers kunnen alleen hun VoIP inwebinarsin webcastweergave.
  • Webex-audio: kies ervoor om de audio-opties voor in bellen, terug bellen en computeraudio te ondersteunen. U kunt ook gratis en wereldwijde in belnummers opnemen en de tonen voor deelnemen en verlaten instellen om te horen wanneer iemand deWebinar.

    
   Wanneer u gebruik maakt vanWebexAudio met de functie Naam aankondigen kunnen panelleden die de optie Computer gebruiken voor audio selecteren, niet opnemen en hun naam aankondigen.
  • Gebruik VoIP: beperkt het gebruik van host, cohost(s) en panelleden tot het gebruik van computeraudio.
  • Andere teleconferentieservice: hiermee kunt u teleconferentiegegevens van derden invoeren.
  • Geen- Geen audio.
 • Panellid dempen
  • De host en cohosts toestaan het dempen van deelnemers op te geven (modus voor dempen via modus beheren) - Hosts en cohosts kunnen het dempen van deelnemers en sip-videoapparaten rechtstreeks inschakelen zonder een verzoek voor dempen op te sturen.
  • Panelleden toestaan het dempen van hun geluid op te geven in het deelvensterWebinar—Als u ervoor kiest panelleden te dempen wanneer ze deelnemen, selecteert u deze optie om het dempen van hun microfoon op te geven tijdens deWebinar.

   Schakel deze optie niet in als u wilt dat alleen de host of de cohost het dempen van panelleden kan dempen.

  • Panelleden altijd dempen wanneer ze deelnemen aan deWebinar—Dempt panelleden automatisch wanneer ze deelnemen aan deWebinar.
6

Als u geavanceerde opties wilt instellen, zoals de optie Vereisen dat deelnemers zich moeten registreren, klikt u op Geavanceerde opties.

 1. Chatten, Vragen en antwoorden en Enquête worden standaard ingeschakeld voor panelleden en deelnemers. Als u een van deze functies wilt uitschakelen, gaat u naar Planningsopties > webinaropties en > Webinar-opties bewerken.

 2. Klik op het tabblad Panelleden of Deelnemers en schakel de selectievakjes naast de opties die u wilt uitschakelen, uit.

7

Klik op Plannen.

8

Om uwwebinar in webcastweergave, sluit uw audio en video aan en klik op Webinar starten.


 

Wanneer u eenwebinar in webcastweergave, u streamt nog niet. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

9

Wanneer u klaar bent om te beginnen met streamen, klikt u op Webinar starten, kiest u de streaminglay-out en klikt u vervolgens op Live.

10

U kunt op verschillende manieren met deelnemers communiceren bij het hosten van eenwebinar in webcastweergave. Zie voor meer informatie Vraag - en antwoordsessies beheren in een webinar in webcastweergave en Enquêten beheren in een webinar in webcastweergave. U kunt deze opties ook uitschakelen als u niet wilt dat deelnemers deze zien.

Als u het streamen wilt stoppen, klikt u op Webinar stoppen en klikt u vervolgens op Stoppen om te bevestigen.

 

Hiermee wordt dewebinar in webcastweergave. Om het beëindigen van dewebinar in webcastweergave, klik op Webinar beëindigen en klik vervolgens op Live streamen beëindigen wanneer ik deze verlaat.

1

Open deWebex Meetingsapp op uw mobiele apparaat in.

2

Ga naar uw vergaderlijst en tik op Starten naast uwwebinar in webcastweergave.


 

Wanneer u eenwebinar in webcastweergave, u streamt nog niet. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

3

Kies uw audio- en video-instellingen.

4

Als u klaar bent om te beginnen met streamen, tikt u op MeerPictogram Meer opties opties en tikt u vervolgens op Webcast starten.

5

Kies de streaminglay-out en tik op Ga live.

Als u het streamen wilt stoppen, tikt u op Webinar stoppen en tikt u op Stoppen om te bevestigen.

 

Hiermee wordt dewebinar in webcastweergave. Om het beëindigen van dewebinar in webcastweergave, tik op Webinar beëindigen voor iedereen.

U kunt eenwebinar in webcastweergavevia een videosysteem dat is verbonden met deWebex Meetingsbureaublad-app in. Zie Verbinding maken met een videosysteem via de bureaublad-app voor meer informatie.

U kunt geen host van eenwebinar in webcastweergaverechtstreeks via een videosysteem delen.