Als u de status van het Webex Education Connector-systeem wilt, gaat u naar: https://status.educonnector.io/.

September 2020

30 september 2020

Opnamebibliotheek

Beschikbaar voor Canvas, D2L, Canvas, Sologie en Sologie. Instructeurs hebben mogelijk opnamen van hun Webex-vergaderingen die ze kunnen hergebruiken voor toekomstige of andere cursusaanbiedingen. In de opnamebibliotheek kunnen instructeurs opnamen maken en publiceren voor studenten in andere cursussen. Beheerders kunnen de beschikbaarheid van de opnamebibliotheek beheren op de beheerconsole.

De opnamebibliotheek biedt de volgende opties:

 • Instructeurs kunnen hun eigen opnamen weergeven en verwijderen.

 • Instructeurs kunnen een vergadering hosten in een cursus en er een opname van maken zonder de vergadering zichtbaar te maken voor studenten.

 • Instructeurs kunnen in één of meerdere cursussen een privéopname van een vergadering maken en deze delen met studenten.

 • Studenten kunnen opgenomen vergaderingen bekijken die de instructeur met hen heeft gedeeld.

Aanwezigheid

Instructeurs willen mogelijk zien wie hun Webex-vergaderingen bijwonen en wanneer ze deelnemen via hun LMS. Ze kunnen deelnemen aan elke vergadering, hun afwezigheid aangeven en een cijfer toewijzen voor studenten op basis van hun aanwezigheid. Aanwezigheid wordt alleen gebruikt voor studenten die deelnemen via de LMS.

De aanwezigheidsfuncties omvatten de volgende opties:

 • Instructeurs kunnen aanwezigheid in elke vergadering weergeven.

 • Instructeurs kunnen hun afwezigheid in vergaderingen aangeven, wat telt als de student bij de cijferberekening aanwezig is.

 • Instructeurs kunnen kiezen of ze een vergadering al dan niet willen beoordelen.

 • Instructeurs kunnen een aanwezigheidsrapport exporteren voor hun vergaderingen als een CSV-bestand.

Terugkerende vergaderingen bewerken

Nu kunnen instructeurs bewerkingen doen aan hun terugkerende vergaderingen.

Juli 2020

14 juli 2020

Verwijdering van de vereiste autorisatiestap in Vergaderingen: Canvas, Syr, D2L

Vóór deze release moeten instructeurs of beheerders de toepassing autorisatien op het tabblad Instellen voordat ze Virtuele vergaderingen of Kantooruren gebruiken. In deze release hebben we autorisatie optioneel gemaakt voor het gebruik van virtuele vergaderingen en kantooruren.

Wanneer een instructeur voor het eerst een virtuele vergadering probeert te maken en de toepassing niet is geautoriseerd met de LMS, wordt hij of zij gevraagd de toepassing te autoreren. Ze kunnen ervoor kiezen om te machtigen of opt out.

Als de instructeur de toepassing autorisatiet, kunnen vergaderingen die zijn gemaakt via Virtuele vergaderingen synchroniseren met de LMS-agenda, worden geactiveerd voor de cijferfuncties. Kantooruren zijn beschikbaar.

Als de instructeur ervoor kiest de toepassing niet te autoreren, worden vergaderingen die zijn gemaakt via Virtuele vergaderingen, niet gesynchroniseerd met de LMS-agenda en is de cijferfunctie uitgeschakeld. Een instructeur kan de toepassing later autorisatie en er een historische en toekomstige synchronisatie van Virtuele vergaderingen met de LMS-agenda op toepassen. Kantooruren zijn beschikbaar als de instructeur optt voor autoriseren.

Er is geen wijziging voor autorisatie voor klassamenwerking. Autorisatie via het tabblad Instellen is vereist voor het gebruik van klassamenwerking.

Verwijdering van de vereiste autorisatiestap in Vergaderingen: Blackboard Learn, Blackboard Ultra, Svergadering

Voor deze release moesten instructeurs en beheerders de toepassing autoreren op het tabblad Installatie voordat ze de functie Webex Education Connector gebruiken. In deze release hebben we de vereiste verwijderd om de toepassing te machtigen voor het gebruik van virtuele vergaderingen en kantooruren. Autorisatie via het tabblad Instellen is vereist voor klassamenwerking in Blackboard en Slokaal en het gebruik van de functie Grading in Blackboard.

Tijdzone wijzigingen

Met deze release hoeven instructeurs of beheerders de tijdzone niet eerst te synchroniseren via het tabblad Instellen. Ze kunnen rechtstreeks vergaderingen maken zonder te klikken op Synchroniseren Tijdzone en Autorisatie. Instructeurs kunnen hun tijdzone weergeven en wijzigen via het tabblad Instellen en deze tijdzone laten toepassen op de cursus. Als de tijdzone in de cursus wordt gewijzigd, is dit alleen van invloed op toekomstige vergaderingen in die cursus. Vorige vergaderingen zijn niet gewijzigd.

1 juli 2020

Tabblad Nieuwe opnamen in virtuele vergaderingen

We hebben opnamen verplaatst naar een nieuw tabblad Opnamen in Virtuele vergaderingen. Op het tabblad Opnamen worden alle opnamen weergegeven voor vergaderingen die zijn gestart vanuit de Webex Education Connector. Het nieuwe tabblad Opnamen lost ook eerdere problemen op met het synchroniseren van opnamen met de Webex Education Connector.

Mei 2020

19 mei 2020

Aanvullende functionaliteit op het LMS-integratiebeheerderspaneel


Het beheerdersvenster is alleen beschikbaar in Canvas, Perlen, D2L en Saccounti.

We hebben de volgende opties toegevoegd aan het beheerdersvenster zodat LMS-beheerders LMS-sitebrede instellingen kunnen definiëren:
 • Kantooruren: Beheerders kunnen kantooruren beschikbaar of onbeschikbaar maken voor instructeurs.

 • Niet-instructeurrollen voor het maken van vergaderingen: Beheerders kunnen de mogelijkheid uitschakelen dat niet-instructeurrollen vergaderingen maken.

 • Aangepaste ondersteunings-URL: Beheerders kunnen hun eigen aangepaste ondersteunings-URL opgeven in plaats van de standaardondersteunings-URL voor Webex Education Connector.

Wijzigingen in virtuele vergaderingen

We hebben de indeling van de tijdzone gewijzigd bij het plannen van een vergadering, zodat deze beter overeenkomt met de opmaak in Webex.

April 2020

13 april 2020

Beheervenster LMS-integratie


Het beheerdersvenster is alleen beschikbaar in Canvas, Perlen, D2L en Saccounti.

We hebben het beheervenster toegevoegd aan het tabblad Instellen voor elke cursus in de Webex Education Connector.

LMS-beheerders kunnen het beheerderspaneel gebruiken om functiebeschikbaarheid voor alle cursussen in het LMS te definiëren en het gebruik van alle cursussen te bekijken. Bekijk de tabbladen in het onderstaande beheerdersvenster:

Instellingen : LMS-beheerders kunnen opgeven welke functies moeten worden ingeschakeld voor instructeurs en studentenin de Webex Education Connector.

Analyse:de statistieken op het hoogste niveau bekijken voor het gebruik in de Webex Education Connector.


Webex-sitebeheerders hebben toegang tot alle analyses voor de hele site vanuit Sitebeheer control hub.

Virtuele vergaderingen: alle opnamen van virtuele vergaderingen weergeven van vergaderingen die zijn gestart binnen de Webex Education Connector.

Maart 2020

28 maart 2020

Statuspagina

We bieden een statuspagina om klanten te informeren over uitvaltijd: https://status.educonnector.io.

Ontwerpupdate

Het nieuwe uiterlijk komt overeen met de Webex Meetings en Webex-ervaring.

Verbeterde ervaring bij Webex-onboarding

Wanneer een instructeur Webexinlicht, wordt er automatisch een team voor de cursus gemaakt.

Verbeterde prestaties van klassamenwerking

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers berichten zagen, 'Kan ruimte niet laden' of 'Gesprek niet beschikbaar' wanneer ze van ruimte wisselen.

Canvas: Team maken per gedeelte

Wanneer instructeurs voor het eerst klassamenwerking in Canvas starten, wordt automatisch een team voor elk gedeelte gemaakt. Op deze manier kunnen studenten communiceren binnen het cursusteam of specifiek binnen het team voor hun gedeelte. Voor instructeurs die al klassamenwerking in Canvas gebruiken, wordt er tijdens de volgende synchronisatie een nieuw team gemaakt voor elk gedeelte.