För systemstatus för Webex Education-anslutningssystemet går du till: https://status.educonnector.io/.

December 2021

27 december, 2021

Förbättrad upplevelse av kontorstid

I den här versionen har vi omarbetat upplevelsen av Kontorstider för både instruktörer och studenter.Instruktörsupplevelse

Instruktörer har nu en bättre vy av inställningarna och tillgängligheten för kontorstider. På fliken Veckovisa timmar konfigurerar instruktörer sin veckovisa tillgänglighet genom att ställa in önskad mötestid, mötesbuffert, datumintervall, tidszon, tillgänglighetsdagar och öppettider.

Ett datumintervallsväljare har lagts till som ger instruktörer möjlighet att ange en på varandra följande tidsperiod för studenter att boka kontorstid. Vid schemaläggning visas endast datum inom det angivna datumintervallet. Detta ger flexibiliteten att begränsa framtida bokningar till en löptid, termin eller annan tidsdefinierad period.

Tidszonsväljaren gör det möjligt för instruktörer att ställa in önskad tidszon för möten på kontorstid. Det ger deltagarna en klarhet och konsekvens när de schemalägger möten.

Studentens upplevelse

Vi har uppdaterat studentens vy så att en elev först måste välja sin instruktör innan tillgängliga tidsplatser visas så att det är tydligt vilken instruktör som går att schemalägga tid med.Åsidosätt datum på kontorstid

Instruktörer kan ändra sin tillgänglighet för ett specifikt datum utan att behöva uppdatera sin allmänna kontorstid. Instruktörer kan minska sin tillgänglighet på ett datum, öka tillgängligheten på ett datum eller markera sig själva som ej tillgängliga på ett helt datum.

Uppdatera tidszonen efter kontorstid

Standardtidszonen för kontorstid baseras på tidszonen i kursen där instruktören först aktiverar kontorstid. Om instruktörer befinner sig i en annan tidszon än den här kursen kan de uppdatera tidszonen för alla sina kontorstider. Det gör att deltagarna blir tydligare och mer konsekventa när de schemalägger mötestiden.

Augusti 2021

31 augusti 2021

Avancerade schemaläggningsalternativ

Vid schemaläggning av ett Webex-möte i virtuella möten kan instruktörer nu ange följande avancerade schemaläggningsalternativ för mötet:

 • Olåsta möten – instruktörer kan styra om användare utanför webex-organisationen kan delta i olåsta möten. Välj om gäster kan delta i mötet direkt, om de måste vänta i lobbyn och bli insläppta av värden eller inte kan delta i mötet.


  En administratör måste inaktivera inställningen Kräv konto för att delta i administratörspanelen för att instruktörer ska kunna ställa in det olåsta mötesbeteendet. Om du aktiverar Kräv konto för att delta förhindras att någon utan ett konto på elevers Webex-webbplats deltar i möten.

 • Automatiskt lås – lås möten automatiskt efter att mötet har startat.

 • Automatisk inspelning – Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Varumärkesuppdateringar

Vi har uppdaterat referenser och varumärkeskonfiguration från Webex Teams till Webex i klassrumsamarbete, konfiguration och administratörspanel. Mer information om Webex Suite-varumärkta finns i Ny Webex-svit och ny varumärkt.

Februari 2021

15 februari 2021

Token upphör

Innan den här versionen släpptes fick du en uppmaning om att logga in på Webex inifrån virtuella möten när du schemalägger eller ändrar ett möte. I den här versionen blir du ombedd att logga in på Webex när du använder virtuella möten med en utgången åtkomsttoken för Webex. Kontrollera att token är aktiv för att förbättra synkroniseringen av inspelningar.

Förnya ditt Webex-åtkomstfönster

2 februari, 2021

Ändringar i inspelningar för virtuella möten

Tidigare visades endast inspelningar för möten från Webex Education Connector i avsnittet Inspelningar i Virtuella möten. Nu visas alla möten som schemalagts via virtuella möten i de virtuella mötesinspelningarna, oavsett om de var värdar för dem via Webex Education Connector.

Januari 2021

22 januari, 2021

Stöd för canvas-roll i Klassrumsamarbete

Om Klassrumsamarbete var aktiverat för en kurs lades alla som registrerade sig till i teamet till den kursen i tidigare versioner.

Canvas-administratörer kan nu ange vilka roller som har åtkomst till Klassrumsamarbete. I administratörspanelen kan administratörer avmarkera alla roller som de inte vill ha åtkomst till Klassrumsamarbete för de kurser som funktionen är aktiverad i.

När en administratör avmarkerar en roll tar Webex Education Connector bort alla i teamet som inte har någon godkänd roll under nästa medlemskapssynkronisering. Nya personer som registrerar sig läggs inte till i teamet om de inte har någon godkänd roll.

September 2020

30 september 2020

Inspelningsbibliotek

Tillgänglig för Canvas, D2L, Moodle, Sakai och Andr and and. Instruktörer kan ha inspelningar av sina Webex-möten som de kan återanvända till kommande terminer eller i andra klasserbjudanden. Inspelningsbiblioteket låter instruktörer skapa inspelningar och publicera det för studenter i andra kurser. Administratörer kan kontrollera inspelningsbibliotekets tillgänglighet via administratörskonsolen.

Inspelningsbiblioteket innehåller följande alternativ:

 • Instruktörer kan visa och ta bort sina egna inspelningar.

 • Instruktörer kan vara värd för ett möte i en kurs och göra en inspelning av det utan att mötet blir synligt för deltagarna.

 • Instruktörer kan göra en privat inspelning av ett möte och dela det med elever i en enda lektion eller flera kurser.

 • Elever kan se inspelade möten som instruktören har delat med dem.

Närvaro

Instruktörer kanske vill se vilka som deltog i deras Webex-möten och när de deltog via sin LMS. De kan ta del av deltagande i varje möte, indikera obligatorisk frånvaro och tilldela ett betyg för deltagarna baserat på deras närvaro. Närvaro tas endast för studenter som deltar via LMS.

Deltagandefunktionerna inkluderar följande alternativ:

 • Instruktörer kan visa närvaro för varje möte.

 • Instruktörer kan indikera indikera indikerade frånvaroer från möten, vilket räknas som att studenten är närvarande i betygskalkylen.

 • Instruktörer kan välja om de ska betygs?na ett möte eller inte.

 • Instruktörer kan exportera en deltagarrapport för sina möten som en CSV-fil.

Redigera återkommande möten

Nu kan instruktörer göra ändringar i sina återkommande möten.

Juli 2020

14 juli 2020

Borttagning av det obligatoriska behörighetssteget i möten – canvas, moodle, D2L

Innan den här versionen släpptes var instruktörer eller administratörer nödvändiga för att ge programmet behörighet till fliken Konfiguration innan de använde virtuella möten eller kontorstider. I den här versionen har vi gjort behörighet valfri för användning av virtuella möten och kontorstider.

När en instruktör försöker skapa ett virtuellt möte för första gången och programmet inte är auktoriserat med LMS uppmanas de att auktorisera programmet. De kan välja att auktorisera eller välja bort.

Om instruktören auktoriserar programmet kommer möten som har skapats via Virtuella möten att synkroniseras med LMS-kalendern och de kan aktivera betygsfunktionerna. Kontorstid är tillgängliga.

Om instruktören väljer att inte auktorisera programmet synkroniseras inte möten som skapas via virtuella möten med LMS-kalendern och betygsättningsfunktionen är inaktiverad. En instruktör kan auktorisera programmet senare och ha historiska och framtida virtuella möten synkroniserade med LMS-kalendern. Kontorstid är tillgängliga när instruktören väljer bort auktorisering.

Behörighet för klassrumsamarbete ändras inte. Behörighet via konfigurationsfliken krävs för användning av Klassrumsamarbete.

Borttagning av nödvändiga behörighetssteg i möten – Blackboard Learn, Blackboard Ultra, Sakai

Innan den här versionen släpptes var instruktörer och administratörer nödvändiga för att ge programmet behörighet till fliken Konfiguration innan de använde webex Education Connector. I den här versionen har vi tagit bort kravet att ge programmet behörighet att använda virtuella möten och kontorstider. Behörighet via konfigurationsfliken krävs för Klassrumsamarbete i Blackboard och Sakai och användning av betygsfunktionen i Blackboard.

tidszon ändringar

Med den här versionen behöver instruktörer eller administratörer inte synkronisera tidszonen först från konfigurationsfliken. De kan skapa möten direkt utan att klicka på Synkronisera för tidszon ochauktorisera. Instruktörer kan visa och ändra sina tidszoner från konfigurationsfliken och har den tidszonen att gälla för kursen. Om tidszonen ändras i kursen påverkar det endast framtida möten i den kursen. Tidigare möten har inte ändrats.

1 juli 2020

Ny inspelningsflik i virtuella möten

Vi har flyttat inspelningar till en ny inspelningsflik i virtuella möten. Fliken Inspelningar listar alla inspelningar för möten som har initierats inifrån Webex Education Connector. Den nya inspelningsfliken löser även tidigare problem med synkronisering av inspelningar med Webex Education-anslutningen.

Maj 2020

19 maj, 2020

Ytterligare funktioner i administrationspanelen för LMS-integrering


Administrationspanelen är endast tillgänglig i Canvas, Moodle, D2L och Sakai.

Vi har lagt till följande alternativ i administratörspanelen så att LMS-administratörer kan definiera webbplatsomfattande LMS-inställningar:
 • Kontorstid: Administratörer kan göra kontorstid tillgänglig eller otillgänglig för instruktörer.

 • Icke-instruktörsroller skapar möten: Administratörer kan inaktivera möjligheten för icke-instruktörsroller att skapa möten.

 • Anpassad support-URL: Administratörer kan ange sin egen URL för anpassad support i stället för standard-URL:en till stöd för Webex Education Connector.

Ändringar i virtuella möten

Vi har ändrat tidszonens format när du schemalägger ett möte så att det är mer konsekvent med formateringen i Webex.

20 april 2020

13 april 2020

Administrationspanel för LMS-integrering


Administrationspanelen är endast tillgänglig i Canvas, Moodle, D2L och Sakai.

Vi har lagt till administratörspanelen på fliken Konfiguration för varje kurs i Webex Education Connector.

LMS-administratörer kan använda administrationspanelen för att definiera funktionstillgänglighet för alla kurser i LMS och se användning för alla kurser. Ta en titt på flikarna i administrationspanelen nedan:

Inställningar– LMS-administratörer kan ange vilka funktioner som ska aktiveras för instruktörer och elever i Webex Education Connector.

Analys– Visa statistik på den högsta nivån för användning i Webex Education Connector.


Webex-webbplatsadministratörer kan få tillgång till all webbplatsomfattande analys webbplatsadministration Control Hub.

Virtuella möten– visa alla virtuella mötesinspelningar för möten som har initierats med Webex Education Connector.

Mars 2020

28 mars 2020

Statussida

Vi tillhandahåller en statussida för att informera kunderna om eventuella driftstopp: https://status.educonnector.io.

Designuppdatering

Det nya utseendet och känslan matchar Webex Meetings och Webex-appupplevelsen.

Förbättrad introduktionsupplevelse för Webex-appen

När en instruktör aktiverar Webex-appenskapas automatiskt ett team för kursen.

Förbättrad prestanda för klassrumsamarbete

Åtgärdat ett problem där användare såg meddelanden, "Kunde inte läsa in utrymme" eller "Konversation ej tillgänglig" vid växling av utrymmen.

Duk: Skapa team per avsnitt

När instruktörer startar Klassrumsamarbete i Canvas för första gången skapas ett team för varje avsnitt automatiskt. På det här sättet kan studenter interagera inom kursteamet eller inom teamet specifikt för sitt avsnitt. För instruktörer som redan använder Klassrumsamarbete i Canvas skapas ett nytt team för varje avsnitt vid nästa synkronisering.